Torf y gêm rhwng Cymru a Gwlad Belg wrth i'r anthemau gael eu canu
Mae hi eisoes wedi cael ei disgrifio fel y “noson fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru” gan un o’r chwaraewyr, ac fe fu’r cefnogwyr yn dathlu’n hwyr i’r nos ar ôl y fuddugoliaeth anhygoel o 1-0 dros Wlad Belg nos Wener.

Roedd Gareth Bale, a sgoriodd unig gôl y gêm wrth ennill ei 50fed cap dros ei wlad, yn llawn clod i gefnogwyr Cymru ar ôl y gêm gan eu disgrifio fel y rhai “gorau yn y byd”.

Un o’r prif bynciau trafod ar ôl y gêm, ymysg cefnogwyr Cymru a Gwlad Belg ar strydoedd Caerdydd yn ogystal ag ar y cyfryngau cymdeithasol, oedd yr awyrgylch wefreiddiol yn y stadiwm y noson honno.

Fydd yr un fideo yn gwneud cyfiawnder lawn â’r sŵn byddarol oedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Wener, ond pa ffordd well o werthfawrogi canlyniad sydd wedi rhoi Cymru o fewn cyrraedd i Ewro 2016 nag atgoffa’n hunain o’r wefr y noson honno?

Dyma ddetholiad o glipiau o’r canu yn ystod y gêm, a’r dathliadau ar y diwedd.

Y sŵn yn dechrau codi cyn y gêm wrth i hoff gân newydd cefnogwyr Cymru, Zombie Nation, gael ei chwarae:

Y 33,000 o gefnogwyr yn canu’r anthem cyn y gêm:

Ac un cefnogwr wedi tynnu’i ffôn allan jyst cyn yr eiliad dyngedfennol:

Pan ddechreuodd y dorf gan Hen Wlad Fy Nhadau ar ôl 70 munud, roedd y sŵn hyd yn oed yn fyddarol drwy’r teledu:

Ac eto, gyda chyfeiliant y Barry Horns, ar ôl 87 munud:

Y Canton ar bigau’r drain yn aros am y chwib olaf … ac wedyn dyna fo!

Y tîm yn dod at ei gilydd yn y diwedd cyn parhau i ddathlu ar y cae, a’r cefnogwyr yn cadw sŵn o hyd:

Cefnogwyr Cymru a Gwlad Belg yn clapio’i gilydd ar y diwedd:

“CYMRU is going to make it to France” – roedd yr awyrgylch hyd yn oed wedi gadael ei farc ar y cyfryngau o Wlad Belg oedd yno: