Tarodd Mark Stoneman 128, ei sgôr gorau y tymor hwn, wrth i dîm criced Middlesex ddechrau rheoli’r ornest Bencampwriaeth yn erbyn Morgannwg yn Lord’s.

Ar ddiwedd yr ail ddiwrnod a gafodd ei gwtogi gan y tywydd, mae’r Saeson ar y blaen o 72 o rediadau a byddan nhw’n dechrau’r trydydd diwrnod ar 286 am bump yn eu batiad cyntaf.

Dyma drydydd canred Stoneman y tymor hwn, ac fe adeiladodd e bartneriaeth o 134 am y bumed wiced gyda John Simpson, sydd heb fod allan ar 72, tra bod Ryan Higgins bellach heb fod allan ar 35.

Mae hi’n debygol mai rhwng Morgannwg a Middlesex fydd y ras am yr ail safle holl bwysig er mwyn ennill dyrchafiad i’r Adran Gyntaf y tymor nesaf.

Manylion

Roedd Stoneman bedwar rhediad yn brin o’i ganred pan ddaeth y glaw am y tro cyntaf, a bu’n rhaid i’r chwaraewyr gymryd cinio cynnar.

Ond cyrhaeddodd e’r garreg filltir wedi’r egwyl, oddi ar 179 o belenni wrth daro cyfres o ergydion i’r ffin.

Buan yr oedd Middlesex ar y blaen, ond daeth wiced wrth i Forgannwg droi at y troellwr Ajaz Patel, a hwnnw’n gwaredu Stoneman, a gafodd ei ddal gan y wicedwr Chris Cooke.

Cyrhaeddodd Simpson ei hanner canred am y seithfed tro eleni, wrth iddo fe a Higgins gipio ail bwynt batio cyn i’r glaw orfodi’r chwaraewyr oddi ar y cae ddwywaith yn rhagor.

James Harris yn achub Morgannwg ar ôl i’r batwyr gael eu chwalu gan Middlesex yn Lord’s

Mae’r sir Gymreig yn parhau i frwydro am ddyrchafiad yn y Bencampwriaeth

Lord's

Morgannwg yn teithio i Lord’s i herio Middlesex mewn gêm Bencampwriaeth a allai fod yn dyngedfennol

Mae Morgannwg yn ail a Middlesex yn drydydd, gyda dau dîm yn gallu ennill dyrchafiad i’r Adran Gyntaf ar ddiwedd y tymor