Fe fydd ymchwiliad annibynnol yn cael ei gynnal i lywodraethiant Clwb Criced Swydd Efrog yn dilyn yr honiadau o hiliaeth sefydliadol, yn ôl adroddiadau.

Yn sgil honiadau gan y cyn-chwaraewr Azeem Rafiq, mae’r prif weithredwr Mark Arthur a’r cadeirydd Roger Hutton eisoes wedi gadael eu swyddi.

Yr Arglwydd Patel yw’r cadeirydd newydd, ac mae e eisoes wedi ymddiheuro wrth Azeem Rafiq ar ran y clwb.

Bydd cwmni cyfreithiol yn cynnal yr ymchwiliad annibynnol, ac yn adrodd yn ôl ar Ionawr 24 ar ôl casglu tystiolaeth gan Glwb Criced Swydd Efrog, Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB), unigolion a’r gymuned griced ehangach.

Mae Clwb Criced Swydd Efrog wedi’u gwahardd rhag cynnal gemau rhyngwladol yn sgil eu hymateb neu ddiffyg ymateb i honiadau Azeem Rafiq, y cyn-chwaraewr sydd wedi bod gerbron pwyllgor seneddol yn San Steffan yn trafod ei brofiadau.

Mae dau gyn-chwaraewr arall y sir a thri chyn-chwaraewr Essex hefyd wedi gwneud honiadau o hiliaeth sefydliadol, ac mae Bwrdd Criced Cymru a Lloegr wedi cyhoeddi cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r sefyllfa, gan gynnwys dirwyon a chamau disgyblu i unrhyw sir sy’n methu mynd i’r afael â honiadau tebyg pe baen nhw’n codi yn y dyfodol.

 

Azeem Rafiq

Disgwyl cyhoeddi cynllun gweithredu i fynd i’r afael â hiliaeth yn y byd criced

Fe ddaw yn dilyn cyfarfod â’r 18 sir wedi i’r cyn-gricedwr Azeem Rafiq a nifer o unigolion eraill wneud honiadau’n ddiweddar

Azeem Rafiq

Awdurdodau criced yn ymrwymo i fynd i’r afael â hiliaeth

Y siroedd dosbarth cyntaf yn cytuno ar gynllun gweithredu 12 pwynt