Mae tîm criced Swydd Gaerloyw mewn sefyllfa gref ar ddiwedd ail ddiwrnod y gêm Bencampwriaeth olaf yng Nghaerdydd.

Ar ôl bowlio Morgannwg allan am 309, maen nhw’n 224 am bedair yn eu batiad cyntaf.

11.3 o belawdau yn unig gymerodd hi i’r ymwelwyr gipio’r pedair wiced olaf am 45 yn ystod y bore.

Roedd Eddie Byrom heb fod allan ar 60 dros nos, ond unwaith iddo gael ei fowlio am 78 gan David Payne, agorodd y llifddorau i ddirwyn y batiad i ben yn gyflym.

Batiad cynta’r ymwelwyr

Batiodd Chris Dent a Miles Hammond yn gadarn wrth adeiladu partneriaeth o hanner cant cyn cinio.

Yn fuan wedi’r egwyl, cafodd Morgannwg wiced allweddol wrth i Michael Hogan waredu Hammond, a gafodd ei ddal yn gelfydd ag un llaw gan y wicedwr Chris Cooke.

Dair pelawd gymerodd hi i David Lloyd ganfod ymyl bat Tom Lace a Cooke yn cipio chwip o ddaliad isel eto.

Cyrhaeddodd Dent ei hanner canred oddi ar 108 o belenni ond cyn i’r golau bylu, cipiodd y troellwr Andrew Salter ddwy wiced mewn pelawd wrth fowlio Dent am 75 – ei ganfed wiced dosbarth cyntaf – a tharo coes Ryan Higgins o flaen y wiced.

Yn ystod y batiad, cyrhaeddodd Cooke y garreg filltir o waredu 200 o fatwyr y tu ôl i’r wiced mewn gemau dosbarth cyntaf.

Gallai wicedi cynnar ar y trydydd diwrnod fod yn allweddol i Forgannwg er mwyn atal y Saeson rhag adeiladu blaenoriaeth swmpus.

Batiwr ifanc yn achub Morgannwg ar y diwrnod cyntaf yn erbyn Swydd Gaerloyw

Eddie Byrom wedi sgorio 60 heb fod allan yn ei fatiad cyntaf i’r sir yng Nghaerdydd
Gerddi Sophia

Morgannwg v Swydd Gaerloyw: gêm gartref ola’r tymor

Morgannwg am geisio osgoi trydedd crasfa yn olynol