Mae Elfyn Evans, y Cymro Cymraeg o Ddolgellau, wedi gorffen yn ail ym Mhencampwriaeth Ralio’r Byd.

Y Ffrancwr Sébastien Ogier sydd wedi cipio’r bencampwriaeth, a hynny am yr wythfed tro mewn naw tymor.

Daeth rali Monza yn yr Eidal i ben heddiw, gyda’r Cymro a’i gyd-yrrwr Scott Martin 7.3 eiliad y tu ôl i’r pencampwr a’i gyd-yrrwr Julien Ingrassia.

Newidiodd y flaenoriaeth yn y rali olaf chwe gwaith cyn i Elfyn Evans droelli yn ystod y prawf cyflymdra olaf ond un.

Roedd angen i Evans ennill y rali a gobeithio nad oedd Ogier yn gorffen yn uchel yn y ras er mwyn bod â llygedyn o obaith o gipio’r bencampwriaeth.

Dyma’r ail dymor yn olynol iddo fe ddod yn agos at ennill y bencampwriaeth, ond gydag Ogier yn ymddeol ar ddiwedd y tymor, mae’n debygol iawn y caiff e gyfle arall i fynd amdani.

Dani Sordo orffennodd yn y trydydd safle, 14 eiliad y tu ôl i’r Cymro.

Elfyn Evans yn colli tir i Sébastien Ogier yn rali Monza

Mae’r Cymro’n cwrso teitl Pencampwriaeth y Byd, ond mae’r Ffrancwr ar y blaen o dipyn

Elfyn Evans: brenin nesa’r byd ralïo?

“Mae’n ddigon anodd ennill rali heb sôn am bencampwriaeth. Mae eisiau i bopeth fod yn berffaith”