Cael gwared ar 13 o swyddi yng Nghyngor Celfyddydau Cymru yn sgil toriadau

Yn ogystal ag unarddeg aelod sydd wedi derbyn diswyddiad gwirfoddol, mae dau aelod o’r Uwch Dîm Rheoli yn gadael

S4C ar gael ar wasanaeth ffrydio newydd Freely

Dyma’r tro cyntaf y bydd gwylwyr gwasanaeth teledu am ddim yn gallu newid yn ddi-dor rhwng cynnwys byw ac ar alw darlledwyr blaenllaw’r …

Cofio “Mr Jazz Cymru”: Teyrnged i Wyn Lodwick, y chwaraewr clarinet o fri

Elin Wyn Owen

Fe oedd “Mr Jazz Cymru” i’w ffrind oedd wedi cyd-ysgrifennu ei hunangofiant, ond yn fwy na hynny, roedd yn ddyn oedd yn …

Fy Hoff Raglen ar S4C

Shaun Jones

Y tro yma, Shaun Jones o Ruthun, Sir Ddinbych sy’n adolygu’r rhaglen Gogglebocs Cymru

Yr A470 yn cyrraedd Wrecsam!

Dr Sara Louise Wheeler

Darllen cerddi am y ffordd yng ngŵyl geiriau Wrecsam

Cyhoeddi Eisteddfod Wrecsam 2025

Daeth pobol ynghyd yn y ddinas fore heddiw (dydd Sadwrn, Ebrill 27), wrth iddyn nhw baratoi i groesawu’r Brifwyl ymhen blwyddyn
Ffilm Yr Ymadawiad

Six Minutes to Midnight: Ydy ffilmiau yng Nghymru’n taro deuddeg?

Dylan Wyn Williams

Mwy o brosiectau ‘Gwnaed yng Nghymru’, os gwelwch yn dda!

Dadorchuddio Plac Porffor Cymru i Dorothy ‘Dot’ Miles

Bu’r llenor ac ymgyrchydd arloesol yn ysbrydoliaeth i’r gymuned f/Fyddar fyd-eang, a hi sy’n cael Plac Porffor rhif 16 yng Nghymru

Rhodri Owen, Mari Grug a Llinos Lee yn “parhau i fod yn aelodau pwysig iawn” o dîm Tinopolis

Elin Wyn Owen

Yn ôl Tinopolis, bydd y tri yn parhau i gyflwyno, ond mewn modd ychydig yn wahanol

Cynllun llenyddol yn sbardun i ailagor cartref Kate Roberts

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Cae Gors yn edrych ymlaen at bennu’r camau nesaf ar gyfer y bwthyn yn Rhosgadfan bellach