Ed Holden a.k.a. Mr Phormula
Mared Llywelyn fu draw yn noson gerddoriaeth hip-hop yr Angel i wylio Mr Phormula yn ddiweddar …

Boomin’ yw’r unig air y medraf feddwl i ddisgrifio tafarn Yr Angel nos Wener ddiwethaf. Y digwyddiad? Noson wyllt wedi ei threfnu gan Buzz – cymdeithas cerddoriaeth ddawns answyddogol y Brifysgol o dan arweiniad Gwion Llŷr, sydd wrthi’n gwneud enw iddo’i hun yn y sîn gerddoriaeth ddawns.

Yng nghefn y dafarn enigmatig roedd y noson yn cynnig amrywiaeth o genres megis House, Hip Hop, D’n’B a Jungle. Nid trwy ddamwain y gwelais fy hun yn dawnsio a siglo fy mhen yno, gan fod y posteri yn hysbysebu’r nosweithiau yma yn frith drwy strydoedd Aberystwyth.

Roedd y marchnata’n amlwg wedi gweithio gan i’r dafarn fod yn llawn o ddilynwyr brwd y gymdeithas erbyn set Mr Phormula a.k.a Ed Holden am hanner nos.

Nid yw’n gyfrinach mai Ed Holden yw brenin hip hop Cymraeg, ac mae’r sgiliau y mae’n meddu wrth berfformio’r bît-bocsio wir yn anhygoel. Ni chawsom ein siomi gyda’i berfformiad nos Wener felly.

Perfformiodd ganeuon oddi ar ei albwm newydd Cymud, albwm dwyieithog a gafodd ei ryddhau yn ddiweddar, a dangosodd i bawb sut ma’i gneud hi’n iawn ar y bît-bocs!

Ond yr hyn a fy synnodd oedd pa mor angerddol yw’r rhai sydd yn mwynhau’r math yma o gerddoriaeth, ac roedd y rapiwr yn amlwg yn bwydo oddi ar egni’r dyrfa eiddgar, gan awgrymu hyd yn oed mai dyna gig orau ei daith hyd yn hyn!

Dwi wedi bod i nifer o nosweithiau tebyg yn yr Angel o’r blaen – er hynny, rhaid cyfaddef nad ydwyf mor hyddysg â hynny â cherddoriaeth y sîn a tydw i ddim yn mynd i wneud unrhyw ymgais ar y jargon chwaith!

Ond nes i a’r ffrindiau nes i lusgo draw efo fi wir fwynhau’r noson, a byddaf yn sicr yn nigwyddiad nesaf Buzz, gan obeithio gweld mwy o bobl yno hefyd – mae wir yn fyd gwahanol lawr yng nghrombil yr Angel … Sick!

Gallwch ddilyn Mared ar Twitter ar @maredllywelyn.