Mared Fflur Roberts o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Madog yn Eryri gipiodd Gadair Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ym Môn eleni.

Mae hi’n ddisgybl ym mlwyddyn 13 yn Ysgol Dyffryn Conwy ac yn gobeithio mynd i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dywedodd y beirniaid bod y gerdd fuddugol, Milltir Sgwâr, yn gwbl deilwng o’r Gadair, a’i bod hi’n fardd “cynnil” sy’n ymdrin â dementia mewn ffordd “sensitif”.

Yma, mae golwg360 yn cyhoeddi’r gerdd fuddugol…

Milltir Sgwâr

Tyrd efo fi.

Awn i hel y mynyddoedd

gan droedio cynefin cyfarwydd.

Cawn sathru ar welltyn, meillionen a blodyn

wrth gamu ar lwybrau Y Cribau a’r Greigddu,

Hafod Gwenllian, Moel Dyrnogydd, Moel Barlwyd,

law yn llaw.

 

Mae’r cerddediad yn gyson.

Pob cam bras wedi ei fesur yn ofalus.

Caf deithio yn ôl ei droed yn hyderus a sicr.

Dilynaf, dysgaf ac edmygaf

gan deimlo’r cadernid yng ngafael ei law.

 

Af ato.

Sylla i’r mynyddoedd

gan olrhain teithiau hyd foelydd a ffriddoedd

yn y map ar gledr ei law.

 

Mae’r anadlu’n gyson

ond y llwybrau ar y llaw agored

yn helfa ddryslyd, anghyfarwydd.

 

Collwyd cynefin

yng nghwmwl y cof.

“Braint arbennig” croesawu Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl i Fôn

Cadi Dafydd

“Mae’n gyfle i ni fel sir fach gyda dim ond chwe chlwb ddangos be fedrwn ni lwyddo i’w wneud,” medd Cadeirydd Pwyllgor Hyfforddiant Ynys Môn