Mae’r Nadolig bellach yn teimlo fel atgof pell wrth i ni hwylio drwy ganol Ionawr. Mae’r holl loddesta ar gig hefyd wedi gadael ei farc arna i felly mi fydda i yn troi at lysiau ar gyfer y rysáit hwn.

Mae llosgi aubergine yn dod â’r gorau allan o’r llysieuyn gan y byddai fel arall ar yr ochr ddi-flas. Peidiwch â dal yn ôl wrth losgi’r llysieuyn chwaith – fe ddylai’r croen fod wedi’i dduo yn llwyr erbyn i chi orffen, a’r cnawd mor feddal ei fod yn disgyn i ffwrdd oddi ar y llwy.

Fe ddaeth y llysieuyn llawn ffibr unigryw hwn o India tua tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl, ac ymledodd ei apêl wedyn yn y Dwyrain Canol, Affrica ac yn ddiweddarach yn Ewrop. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n aml mewn prydau bwyd fel moussaka, baba ganoush a ratatouile o’r Dwyrain Canol.

Ffaith fach ddiddorol i chi – mewn rhai diwylliannau, caiff aubergines eu hystyried yn symbol o ffrwythlondeb a lwc dda! Pob lwc i chi, felly, wrth baratoi’r pryd blasus hwn!


Beth ydw i ei angen?

 • 2 augbergine
 • 50 g (13/4 oz) past tahini
 • 50 ml (13/4 fl oz) dŵr oer
 • 2 melynwy o wyau

Ar gyfer y saws lemwn, tsili a garlleg:

 • 1 tsili coch, wedi’i dorri’n fân (tua 10g / 1/3 oz) cofiwch dynnu’r hadau hefyd
 • 1 tsili gwyrdd, wedi’i dorri’n fân (tua 10g / 1/3 oz) tynnwch yr hadau eto
 • 3 chlôf garlleg mawr, wedi’u plicio a’u torri’n fân (tua 20g / 3/4 oz)
 • sudd lemwn 1-2 (tua 80ml / 23/4 fl oz)
 • 1 llwy de o halen
 • 1 llwy de o cwmin
 • 1 llwy de o siwgr mân (castor sugar)
 • 2 lwy de o olew olewydd
 • 1 llond llaw o barsli, gyda’r dail wedi’u dewis a’u torri (tua 30g / 1 oz)

Coginio

Rhowch yr aubergines cyfan ar gril poeth iawn. Gadewch iddyn nhw dduo a llosgi, gan eu troi o bryd i’w gilydd, nes bod y croen yn llosgi a’r cnawd mor feddal nes eu bod yn ymddangos fel eu bod am dorri.

Er bod yr aubergines yn coginio, cyfunwch holl gynhwysion y saws ar wahân i’r parsli wedi’i dorri. Cymysgwch y past tahini gyda’r dŵr ar wahân i ffurfio saws hufennog, trwchus.

Unwaith y bydd y aubergines y wedi’u duo’n llawn, tynnwch y llysiau o’r gril a’u rhoi ar blatiau cyn eu torri i ddatgelu’r cnawd.

Ychwanegwch y parsli i’r saws a’i gymysgu’n dda. Defnyddiwch hanner y saws i’w ledaenu ar gnawd yr aubergines, yna ychwanegwch y tahini hufennog. Defnyddiwch gefn llwy i greu twll bach yn y tahini a gosodwch felynwy amrwd yng nghanol pob un. Defnyddiwch fflach lamp chwythu i dorri wyneb y melynwy neu wresogi cefn llwy dros fflam a’i ddefnyddio yn lle hynny.

Dim i’w wneud nawr ond mwynhau’r wledd!