Tatws. Be sy’n dod i’r meddwl? Ydych chi’n teimlo’n gyffrous neu ydych chi’n meddwl am fwyd cartrefol ond llawn startsh llwydfelyn? Gydag oerfel y mis du wedi treiddio i fêr ein hesgyrn, be’ well na phlatiad o datws dull Buffalo gyda saws glas cartref i’n cynhesu?

Mae’r pryd hwn yn ddelfrydol ar gyfer nosweithiau oer mis Chwefror. Fe all y teulu cyfan rannu a mwynhau blas o ben arall y byd yn America bell. Er mai rysáit ar gyfer y tatws sydd yma, byddai powlen o adenydd cyw iâr poeth yn ychwanegiad perffaith ar gyfer pryd mwy swmpus.


Cynhwysion fydda i eu hangen?

Tatws newydd (1kg)

3 llwy de o halen

Chwarter cwpan o olew olewydd

Hanner cwpan o Franks Red Hot Sauce

Rysáit caws glas (rysáit isod)

2 lwy fwrdd o syfi (chives)

1 tsili

1 nionyn

Saint Agur i’w falu’n fân (paced)

Adenydd cyw iâr (1kg)

Saws Caws Glas

Chwarter cwpan o hufen sur

Chwarter cwpan o ‘mayonaise’

Chwarter cwpan o gaws glas wedi ei falu

2 lwy fwrdd o lefrith

Cenhinen Syfi (chives)

2 lwy fwrdd o fineg gwin gwyn

Hanner llwy de o bowdr garlleg

Pupur a halen


Coginio

Yn gyntaf, bydd angen gosod gwres y popty ar oddeutu 450 gradd.

Rhowch y tatws newydd mewn sosban fawr gyda dŵr oer a phinsiad o halen. Dewch â’r dŵr i bwynt berwi dros wres uchel cyn troi’r gwres yn isel a’u gadael i fudferwi am 30-35 munud. Dylech allu rhoi blaen eich cyllell i mewn i’r tatws pan fyddan nhw’n barod. Tynnwch y tatws oddi ar y gwres a thywallt y dŵr. Ysgwydwch y tatws yn yr hidlydd (colander) i baratoi crwyn y tatws ar gyfer bod yn crisp.

Gan ddefnyddio lliain sychu llestri glân, malwch y tatws sydd wedi oeri i hanner modfedd o drwch.

Gosodwch y tatws ar bapur pobi a thywallt olew olewydd ac un llwy de o halen am eu pen. Rhostiwch y tatws nes eu bod yn crisp a brown o amgylch yr ymylon. Tua 40 munud, a’u troi hanner ffordd drwodd.

Yn y cyfamser, gwnewch y saws caws glas. Cymysgwch y cynhwysion i gyd mewn powlen gyda phupur a halen fel yr hoffech.

I orffen, tywalltwch Franks Red Hot Sauce dros y tatws ynghyd a’r saws caws glas gyda syfi (chives) a briwsion caws glas wedi’i falu, nionyn a tsili.

Does dim ar ôl i’w wneud ond mwynhau!


Y gost

Tatws newydd 1kg – £1.00

3 llwy de o halen

Chwarter cwpan o olew olewydd £0.55

Hanner cwpan o Franks Red Hot Sauce £0.63c

 

Rysáit caws glas (rysáit isod)

2 lwy fwrdd o ‘chives’ £0.50

1 tsili £0.50

1 Nionyn £0.12

Saint Agur i’w falu’n fân (paced) £2.19

Adenydd cyw iâr (1kg) £2.60

 

Saws Caws Glas

Chwarter cwpan o hufen sur £0.75

Chwarter cwpan o mayonnaise £0.30

Chwarter cwpan o gaws glas wedi’i falu £0.54

2 lwy fwrdd o lefrith £0.10

Cenhinen Syfi (chive) £0.10

2 lwy fwrdd o fineg gwin gwyn £0.20

Hanner llwy de o bowdr garlleg £0.15

Pupur a halen

Cyfanswm: £10.23 i 4 o bobol = £2.56 yr un