Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Sir Fynwy eisiau cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2026

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd degawd wedi mynd heibio erbyn hynny ers Eisteddfod Genedlaethol y Fenni

Galw am safle tramwy i Sipsiwn a Theithwyr sy’n teithio drwy’r de

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai hyn yn atal safleoedd anghyfreithlon fel un yng Nghas-gwent rhag cael eu sefydlu, medd cynghorydd

Cyngor yn ymddiheuro am gau canolfan i bobol ag anableddau dysgu heb ymgynghoriad

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae ymgynghoriad gan Gyngor Sir Fynwy wedi dod i’r casgliad y dylai fod gan bobol fynediad i’r ganolfan ddydd

Ysgrifennydd Cymru’n amddiffyn galwadau i orfodi terfyn cyflymder o 20 milltir yr awr yn Sir Fynwy

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Dw i ddim o blaid cyfyngiad o 20mya ar draws Cymru, ond fe fydda i’n cefnogi’r rhain mewn ardaloedd lle mae mater clir o …
Welsh Not yn Storiel

Cywiro cynghorydd ynghylch hanes y ‘Welsh Not’

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd Martyn Groucutt wedi honni bod y Gymraeg yn anghyfreithlon yn sgil Brad y Llyfrau Gleision, ond mae hanesydd blaenllaw yn dweud fel arall

Teithio ar fysus am ddim ar benwythnosau ym mis Rhagfyr

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ceisio annog trigolion i wneud eu siopa Dolig yn lleol yn Sir Fynwy