Sian Williams

Sian Williams

360 Golwg360 BroWyddfa360
Cyfoes

Mudiad Bywydau Du o Bwys yn ysbrydoli llyfr coginio

Mae dynes fusnes o Wynedd wedi ysgrifennu llyfr coginio llawn rysetiau gan aelodau o gymunedau lleiafrifol ethnig yng Nghymru
Cyfoes

‘Arwr Tawel’ y Bala yn anelu at helpu dramor

“Dw i wastad wedi eisio bod yn fydwraig ers yn ifanc iawn… mae o jest wedi bod ynddo fi.”
Cyfoes

Prisiau tai Aberdyfi – “boncyrs”

“Rydan ni wedi gweld gwahaniaeth yn yr ardal ers Covid – mae rhai teuluoedd wedi symud i’r pentref rŵan”
Cyfoes

Byddin o bobol yn brechu “er mwyn arwain y ffordd”

Meddyg yn ysbrydoli byddin o bobol oedd yn cynnwys gweithwyr iechyd, gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned “er mwyn arwain y ffordd i weddill …
Pabell Roc

Y Cymry sy’n adeiladu dryms

“Rydym ni wedi cael lot o ddiddordeb gan ddrymwyr Cymreig sy’n anfon negeseuon fel: ‘Ni ‘di bod yn aros am gwmni Cymreig sy’n adeiladu dryms!’”
Arian a Busnes

“Straen ar fy nheulu… dw i ddim yn cysgu” – holi streicwyr Nwy Prydain

Ar drothwy ail streic gan weithwyr Nwy Prydain ar Ionawr 20, fe siaradodd Golwg gyda thri pheiriannydd yng Nghymru am effaith yr anghydfod arnyn nhw
Cyfoes

Brexit yn “gur pen” i gwmnïau teledu Cymru

“Mi fydd yna fwy o gur pen a mwy o waith papur a mwy o waith trefnu o flaen llaw”
Cyfoes

Heddychwyr yn ethol eu cadeirydd ieuengaf erioed

Yn wreiddiol o Fro Morgannwg, etholwyd Rhun Wmffre Dafydd i olynu Mererid Hopwood
Arian a Busnes

Mil o weithwyr Nwy Prydain ar streic

“Mae Nwy Prydain, sy’n gwmni proffidiol, yn defnyddio’r pandemig fel esgus i dorri ar hawliau ac amodau gweithwyr”
Cefn Gwlad

Ffermio hunangynhaliol – ai dyma’r dyfodol?

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i newid eu polisi amaeth i wobrwyo ffermwyr sy’n parchu’r amgylchedd