Sian Williams

Sian Williams

Targedu a sarhau Cymraes sy’n gorrach “jest am newid enw da-da”

Sian Williams

“Y gamdriniaeth gymdeithasol sydd gan amlaf yn anablu achos, yn llythrennol, fedrwch chi ddim mynd allan heb i bobol syllu arnoch”

Caws Trefaldwyn – un o gawsiau gorau’r byd

Sian Williams

“Roedd yna bobol yn ciwio allan trwy’r drws am y caws”

Y fenyw gynta’ i Gadeirio’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol

Sian Williams

“Mae astudiaeth yn dangos bod [y Sioe Frenhinol] yn dod â £10 miliwn i mewn, jyst i’r bobol sydd o’i hamgylch yn Llanfair-ym-Muallt”

Cwmni gwin llewyrchus “dan fygythiad oherwydd Brexit” – a’r perchennog yn symud i Ffrainc

Sian Williams

“Mae derbyn stwff yn gyflym o fewn Ewrop yn hawdd ac fe fydd hyn yn ein galluogi i gadw’r costau i lawr yn sylweddol hefyd”

Llywodraeth “asgell dde eithafol” Prydain yn “tanseilio democratiaeth”

Sian Williams

“Gwleidyddion asgell dde sy’n defnyddio’r ffaith fod gan y llywodraeth fwyafrif mor sylweddol i yrru deddfwriaeth hyll drwodd”

Cau ysgol ar drothwy’r Dolig yn cynddeiriogi

Sian Williams

“Estyniad ar Barc Gwyliau Y Warren fydd pentref Abersoch yn y pendraw o ganlyniad i hyn”

Miloedd yn tyrru i gael eu brechu yn Nefyn

Sian Williams

Daeth bron i 4,000 o bobol o bob rhan o Wynedd ac Ynys Môn i Nefyn i gael eu brechu

Croeso brwd i beiriannau gwerthu llaeth yn lleol

Sian Williams

“Mae yna dipyn o beiriannau llaeth wedi codi yn ystod y 18 mis diwethaf – yn sicr dros y pandemig dw i wedi gweld mwy ohonyn nhw”

Angen yr holl wasanaethau iechyd “o dan yr un ymbarél”

Sian Williams

“Rydan ni’n gweld bod gwasanaethau wedi cael eu datblygu fwy mewn rhai llefydd na’i gilydd a bod y safonau yn [amrywio]”

Clefyd siwgr yn “argyfwng iechyd”

Sian Williams

Clefyd siwgr “yw un o’r argyfyngau iechyd sy’n tyfu gyflymaf yn ein hoes ni,” gydag un ymhob 13 o’r boblogaeth yn byw gyda’r cyflwr