Mae gwasanaethau clefyd siwgr wedi eu taro’n galed yn ystod y pandemig yn ôl elusen sy’n galw ar Lywodraeth Cymru am ragor o fuddsoddiad.

Yr wythnos ddiwethaf fe gyhoeddodd Diabetes UK Cymru adroddiad newydd Ni All Diabetes Aros. Mae’r ddogfen swmpus yn rhybuddio bod y coronafeirws “wedi rhoi pwysau digynsail ar y system gofal iechyd yng Nghymru.”