“Cynnal Sioe Fawr fydd yn fwy nag erioed” yn Llanelwedd ym mis Gorffennaf eleni yw gobaith Cadeirydd benywaidd cyntaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Ond ar ddechrau’r flwyddyn newydd mae’r “ansicrwydd” am hynny oherwydd cwmwl Covid yn parhau, eglura Nicola Davies, y Cadeirydd newydd, wrth Golwg.