Mae Llywodraeth “asgell dde eithafol” Llundain yn “tanseilio democratiaeth” ac mae’r Bil Heddlu, Troseddau, Dedfrydu a Llysoedd, “yn tanseilio ein hawliau dynol sylfaenol,” meddai Liz Saville-Roberts AS, llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder a’r Swyddfa Gartref.

Ar hyn o bryd mae’r Bil Plismona – fel y’i gelwir ar lawr gwlad – yn Nhŷ’r Arglwyddi cyn y bydd yn dychwelyd i Dŷ’r Cyffredin yn y flwyddyn newydd i drafod unrhyw welliannau, cyn dod yn ddeddf gwlad.