Sian Williams

Sian Williams

360 Golwg360 BroWyddfa360
Cefn Gwlad

‘Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Covid ym Môn yn cryfhau’r achos tros fwy o ddatganoli’

Mae Arweinydd Cyngor Ynys Môn yn dweud bod yr argyfwng coronafeirws wedi amlygu’r angen i ddatganoli mwy o bwerau i Gymru o Lundain.
Cyfoes

Peilot yn tanio deiseb gwarchod enwau Cymraeg

Peilot efo cwmni easyJet yw’r Cymro sydd wedi cychwyn deiseb i atal newid enwau Cymraeg tai yng Nghymru.
Addysg

Cymry Cymraeg yn troi at addysg breifat ar-lein

Mae cwmni preifat o Wrecsam sy’n darparu gwersi ar-lein wedi gweld galw mawr am eu gwasanaeth ers i’r ysgolion fod ar gau.
Cyfoes

“Twf syfrdanol” YesCymru yn y cyfnod COVID-19

“Mae pobol yn gweld bod Llywodraeth San Steffan yn gwneud llanast o COVID ac yn gweld gwledydd annibynnol fel Iwerddon neu Seland Newydd – gwledydd …
Cefn Gwlad

Cwestiynau lu am ledaeniad y coronafeirws mewn ffatri ieir ym Môn

Mae arweinydd undeb a meddyg sy’n gweithio gyda chleifion coronafeirws yn codi cwestiynau am ddiffyg strategaeth gan Lywodraeth Cymru.
Cyfoes

Ffermwyr Môn yn rhoi “ram dam” i Virginia Crosbie

Mae Aelod Seneddol Ynys Môn wedi cael “dipyn o ram dam” gan ffermwyr yr ynys am bleidleisio yn erbyn cynnal safonau bwyd fydd yn cael ei fewnforio …
Cyfoes

Ailagor ysgolion – undebau athrawon yn poeni

Aros “yn eiddgar” am fwy o gig ar yr asgwrn gan Lywodraeth Cymru ynghylch sut yn union i ailagor …
Cyfoes

Gwirfoddolwyr yn gwneud ffrindiau wrth wneud gwahaniaeth

A hithau’n Wythnos Dathlu Cyfraniad Gwirfoddolwyr, mae Golwg wedi siarad gyda dau sy’n rhoi cymorth yn y gymuned – a hynny ar ben eu gwaith …
Cyfoes

Angen “amserlen glir” ar gyfer gollwng y cyfyngiadau corona

Mae penaethiaid heddluoedd Cymru yn galw ar y Prif Weinidog, Mark Drakeford, i fabwysiadu …
Cyfoes

Cymry yn dechrau bwcio gwyliau eto

Am y tro cyntaf ers dyfodiad y coronafeirws, mae cwsmeriaid cwmni teithio annibynnol yn y gogledd …