Sian Williams

Sian Williams

360 Golwg360 BroWyddfa360
Cyfoes

Golwg gyfreithiol ar Brexit

“Os ydyn nhw’n cael blas ar ddeddfwriaeth sydd yn eu gwneud nhw tu hwnt i afael y gyfraith, mae rhywun yn poeni”
Arian a Busnes

Ofni lorïau trymion yn tarfu ar bentrefi Môn wedi Brexit

Mae anghydweld ar Ynys Môn ynghylch gadael i lorïau barcio ar safle Sioe Môn, yn y cyfnod ar ôl Brexit
Cyfoes

Tai “yn llawer iawn rhatach yng Nghymru”

Gyda gwerthu a rhentu tai yn bwnc llosg ar hyn o bryd, mae Peri Sophos yn trafod gwahanol agweddau ar y farchnad
Cyfoes

Cyflwr carchar Berwyn yn “dorcalonnus”

“Yr hyn sy’n dorcalonnus am sefyllfa’r Berwyn ydi bod y rhybuddion yna o’r eiliad y cyhoeddwyd bod y carchar yn mynd i fod yn enfawr”
Cyfoes

Arfon yn amau’r ap Covid

Er bod y Cymry yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y Gwasanaeth Iechyd, ni fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cydymffurfio
Cyfoes

Taclo troseddau cefn gwlad – yr heddlu dan y lach

“Fe wnaeth yr heddlu job wael iawn… ac rwy’n gweithio i Heddlu De Cymru felly mae hyn yn anodd iawn i mi.”
Arian a Busnes

Mwy a mwy yn cael Blas ar Fwyd

Mae cwmni sy’n dosbarthu bwyd a diod ar hyd a lled y wlad i deuluoedd a siopau “yn agor rhesi o gyfrifon newydd bob wythnos”
Arian a Busnes

Postmyn – trafodaethau munud olaf i osgoi streic

Ar Fawrth 17 eleni fe wnaeth 95% o’r postmyn sy’n perthyn i undeb bleidleisio o blaid cerdded allan
Cyfoes

“Llwm yw’r rhagolygon ar gyfer ein pobol ifanc”

Mae gan blant yng Nghymru rai o’r lefelau hapusrwydd a bodlonrwydd isaf o blith 35 o wledydd
Cyfoes

Trydedd ysgol Gymraeg i Ferthyr – “hwb mawr i dwf yr iaith”

“Mi gefais i addysg gynradd ac uwchradd yn Saesneg… ond diolch byth mae pethau i’w gweld yn troi rownd”