Sian Williams

Sian Williams

360 Golwg360 BroWyddfa360
Cyfoes

Gwynedd yn treialu Incwm Sylfaenol i Bawb

“Os gawn ni leihau anghyfartaledd cymdeithasol, fe ddyle ni felly weld problemau cymdeithasol yn mynd yn llai hefyd”
Cyfoes

Blwyddyn o bandemig: pwysau wedi dwysáu ar ofalwyr di-dâl

“Mae’r effaith ariannol mae hyn wedi ei gael ar rai o’r bobol dlotaf a bregus yn ein cymdeithas yn ofnadwy, ac mae hynny ar draws Cymru”
Cyfoes

Pryder am archwiliadau iechyd pobol gydag anableddau dysgu

“Un o’r pethau da i ddod allan o’r pandemig yw bod gan feddygon teulu rŵan gofrestr fwy effeithiol o bobol gydag anableddau dysgu”
Cyfoes

Covid Môn: “ymlediad yn y gymuned am y tro cyntaf”

“Rydan ni’n gweld y fatsien wrth y petrol ac mae rhaid i ni wneud bod dim i stopio’r fatsien yna rhag cael ei gollwng, bydd?”
Cyfoes

Galw am “gydbwysedd” rhwng lles emosiynol a gwaith academaidd

“Wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol, ddylen ni ddim bod yn canolbwyntio ar ddal i fyny efo gwaith academaidd yn unig”
Cyfoes

“Straen aruthrol” covid ar weithwyr wardiau Cymru

“Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at argyfwng gweithlu’r NHS ac ryden ni wedi gweld llawer o bethau’n digwydd sy’n ein poeni ni”
Cefn Gwlad

Plaid Cymru yn “ddi-glem” ar faterion amgylcheddol – ffrae llygredd amaethyddol yn daten boeth

“Allen ni ddim byw heb amgylchedd iach – a dyna sy’n torri fy nghalon i dro ar ôl tro,” medd Iolo Williams
Cefn Gwlad

Ariannu busnesau bach eco-gyfeillgar i dyfu llysiau lleol

Mae pum busnes garddwriaethol bach yng Nghymru wedi derbyn grantiau i’w helpu i gynhyrchu mwy o lysiau ar gyfer eu cymunedau
Addysg

“Cam anferthol ymlaen” i helpu pobl fyddar

Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language]
Cyfoes

‘Angen blaenoriaethu brechu pobol gydag anableddau dysgu’

Mae arbenigwyr a gwleidyddion yn galw am roi’r flaenoriaeth i frechu pobol gydag anabledd dysgu ac sy’n byw mewn cartrefi gofal