Sian Williams

Sian Williams

Miloedd o bunnau i’r Mentrau Iaith

Sian Williams

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r pwyslais wedi bod ar sesiynau ar-lein [sydd] wedi profi’n boblogaidd iawn”

“Agweddau hen ffasiwn” at ddiagnosis awtistiaeth yn cynddeiriogi

Sian Williams

“Nid mater o ddarparu rhagor o adnoddau [yw hyn] er bod croeso i hynny hefyd”

Tyfu gwymon i’w droi yn danwydd a dillad

Sian Williams

“Mae tyfu rhywbeth yn y môr yn ddewis amgen”

“Cyfleoedd i adfer yr Afon Gwy yma yng Nghymru”

Sian Williams

Lefelau uchel o wrtaith sy’n cynnwys cemegolion yn llifo i mewn i’r afon o’r tir gan achosi i blŵm algaidd ffynnu

“Tybio” fod plant wedi pesgi yn y pandemig

Sian Williams

Ond does neb yn gwybod beth yw maint y broblem yng Nghymru ers i COVID-19 daro

Trafod dyfodol y tir a’r cymunedau

Sian Williams

“Dw i’n meddwl bod rhaid bod yn ofalus iawn beth ry’ch chi’n ei wneud gyda’r diwydiant amaeth”

Cwmni cymunedol yn crefu am drwydded cyn colli grant gwerth £300,000

Sian Williams

“Oherwydd mai arian Ewrop ydi o, yna mae rhaid i ni fwrw ymlaen i’w wario fo yn y sector acwafeithrin yng Nghymru”

Beirniadu’r defnydd o arian cyhoeddus i brynu tir amaethyddol ar gyfer plannu coed

Sian Williams

“Nawr mae’r llywodraeth yn prynu’r ffermydd yma i blannu coed ac mae hwnna yn hollol wahanol ond dyw e?”

Galw am gydweithio i “lanhau’r Afon Gwy o lygredd”

Sian Williams

“Mae eogiaid yn gorfod nofio i fyny’r afon drwy ddyfroedd budr, afiach a llygredig er mwyn bwrw grawn”

“Argyfwng” teuluoedd sydd methu cael canabis meddygol i’w plant

Sian Williams

“Olew canabis yw’r unig feddyginiaeth sy’n gweithio ac yn ei gadw allan o’r ysbyty, a drwy hynny yn arbed arian sylweddol i’r Gwasanaeth Iechyd”