Mae cwmni cymunedol sydd am sefydlu fferm wymon a physgod cregyn organig yn Swnt Dewi, Penfro, mewn perygl o golli £300,000 o arian grant os na fyddan nhw yn derbyn trwydded forol fasnachol erbyn 1 Mawrth.

Ers 2017 cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru [CNC] yw prosesu a chaniatáu trwyddedau morol.