Tai haf yn gwagio cymunedau cefn gwlad a phlannu coed ar y tir amaethyddol gorau – dyna rai o’r pryderon gafodd eu gwyntyllu yn ystod sesiynau trafod diweddar wedi eu cynnal gan y Sefydliad Materion Cymreig [SMC].