Shân Pritchard

Shân Pritchard

Bethesda

Cymru. Caernarfon. Everton: Yn y drefn yna…

Shân Pritchard

Sgwrs gydag Nathan Craig sydd wedi dychwelyd i Gaernarfon ac yn edrych ymlaen at gael chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru eto fis nesa’

Cogydd o Gaernarfon yn gwireddu ei freuddwyd drwy agor bwyty o safon i bawb

Shân Pritchard

“Dydi bwyd ddim yn ecsgliwsif i bobol sy’n gallu fforddio fo, mae bwyd i fod yna i bawb”

Y ferch o Fethesda sydd wedi mynd yn feiral gyda’i neges gwrth-fwlio

Shân Pritchard

93,000 wedi caru neges gadarn Megan i’r dynion pathetig fu’n ei barnu

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Shân Pritchard

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Byddai codi Treth ar Werth i 20% yn “llorio” busnesau lletygarwch yng Nghymru

Shân Pritchard

“Maen nhw wedi mynd mor bell â hyn, rhaid peidio tynnu’n ôl cyn bod y diwydiant yn barod i sefyll ar ei draed ei hun”

Adra yn lansio ymgyrch i gynyddu cyfleoedd gwaith yn y gogledd

Shân Pritchard

Y nod ydi cefnogi mwy na 60 o bobol ifanc i ddatblygu sgiliau newydd a chael mynediad at gyfleoedd gwaith

Meddygfeydd a fferyllfeydd yn chwarae “rôl arweiniol” yn rhaglen frechu gogledd Cymru

Shân Pritchard

… ac yn gyfrifol am bron i hanner o’r 100,000 o frechlynnau sydd wedi’u rhoi hyd yn hyn
Dosbarth mewn ysgol

Prifathrawon yn ymateb i alwadau i ohirio arolygon Estyn

Shân Pritchard

Mae Siân Gwenllian, llefarydd addysg Plaid Cymru, am weld arolygon Estyn yn cael eu gohirio tan y flwyddyn nesaf

Ymchwil heb y Llyfrgell Genedlaethol? “Fyddwn i ddim yn gwybod lle i ddechrau!”

Shân Pritchard

Mae’r ymchwilydd Dr Dilys Jones yn pwysleisio gwerth archif sgrin a sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cynllun peilot eiddo fforddiadwy Cyngor Ceredigion yn “gam cyntaf yn y cyfeiriad cywir”

Shân Pritchard

Yr ymateb i’r cynllun newydd sy’n rhoi’r cyfle i bobol leol brynu eu cartref cyntaf trwy brynu darn o dir am bris gostynedig