Shan Pritchard

Shan Pritchard

Bethesda

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Arian a Busnes

Gwahardd gwerthiant nwyddau mewn archfarchnadoedd yn hollti barn yng Nghymru

Mae’r neges sylfaenol ynglŷn â iechyd cyhoeddus wedi ei cholli yng nghanol y dryswch a’r ffraeo, yn ôl rhai
Cefn Gwlad

‘Deiseb tai haf’ yn denu dwy fil o lofnodion mewn llai nag wythnos

“Mae’n amlwg fod y sefyllfa fel ag y mae yn gwbl annerbyniol”
Cymru

Helpu dysgwyr i ddod yn ddigon rhugl i weithio ar Faes Prifwyl Tregaron 2021

“Y bwriad yw helpu pobl sydd yn dysgu Cymraeg i ddod yn fwy hyderus i ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol ac i rannu sgwrs”
Cymru

Pobol fusnes yn croesawu’r syniad o godi tâl ar ymwelwyr sy’n dod i fwynhau’r Wyddfa

“Ma’ pobl digon bodlon i dalu i fynd i fyny’r Wyddfa ar y trên, felly pam ddim wrth gerdded?”
Pêl-droed

Galwadau i ailgychwyn gemau cystadleuol pêl-droed lleol Cymru

Clybiau yng Nghymru yn gofidio na fydd modd ailgychwyn y gynghrair y tymor hwn o’gwbl
Cymru

“Llawr cyfan” o fyfyrwyr yn hunanynysu yn Neuadd Pantycelyn

Fe fu un o’r myfyrwyr sydd wedi cael cyngor gan Brifysgol Aberystwyth yn siarad â golwg360 am ei phrofiadau
Cymru

Cyfyngiadau Covid-19: risg a chyfle i bapurau bro

Mae’r cyfnod clo a’r cyfyngiadau presennol wedi cyflwyno rhai heriau penodol
Bro

Boed yn bwrw neu’n braf – mae Plas Ffrancon yn barod!

Ar ôl misoedd o waith caled a chynllunio gofalus, mae’r cae pob tywydd ar agor