Shân Pritchard

Shân Pritchard

Bethesda

Ara Deg 2020: gŵyl rithiol sy’n dathlu cerddoriaeth gyfoes a thirwedd odidog Dyffryn Ogwen

Shân Pritchard

“Mae’r tirwedd yn arbennig a fysa ni’n wirion yn peidio cymryd mantais ohono fo”

Gwaharddiad ar gwrw – “newyddion drwg iawn” i fragdai bach y wlad

Shân Pritchard

“Mae o’n dod ar adeg prysur iawn o’r flwyddyn i bob bragdy – ond i fragdai bach, fyswn i’n dweud bod yr effaith yn waeth fyth.”

Swigen oren ‘Iaith Gwaith’ yn dathlu pymtheg mlynedd

Shân Pritchard

… ac wedi ysbrydoli’r Alban i fabwysiadau’r un cynllun

Holi Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Shân Pritchard

“Mae angen i’r Swyddog Olrhain Cysylltiadau weithredu fel ditectif i ryw raddau,” medd Enfys James

Prifathrawon yn gytûn wrth groesawu’r penderfyniad i ganslo arholiadau’r flwyddyn nesaf

Shân Pritchard

Ymateb y disgyblion yn gymysg, wrth iddyn nhw wynebu cyfnodau hir o asesu

Angen edrych ar y “pictiwr mawr” wrth gynllunio a chefnogi pobol ifanc

Shân Pritchard

“Mae’n mynd i fod yn amser ofnadwy o anodd i’n pobl ifanc,” meddai pennaeth GISDA

Rheol pymtheg person yn creu problemau i fudiadau yng Nghymru

Shân Pritchard

“Mi ydyn ni’n glwb ofnadwy o agos a dwi’n gwybod bysa pawb isio dod yn ôl yr un pryd” – Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Tai Haf: galw am orfodi arwerthwyr i bwysleisio pwysigrwydd yr iaith i ddarpar brynwyr

Shân Pritchard

“Mae angen sicrhau eu bod yn cael yr effaith sydd ei hangen ar gyfer y dyfodol”