Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y Cae Ras

Disgwyl cymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer eisteddle newydd ar y Cae Ras

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi cyflwyno cais i adnewyddu’r Kop, fydd yn cael ei ystyried ddydd Llun (Tachwedd 7)
Ewlo

Gwrthod cais ar gyfer safle i Deithwyr yn Ewlo

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd gwrthwynebiad er gwaetha’r argymhelliad i dderbyn y cais

Disgwyl diweddariad ynghylch cais Wrecsam i fod yn Ddinas Diwylliant 2029

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daw hyn ar y diwrnod y daw Wrecsam yn ddinas yn swyddogol heddiw (dydd Iau, Medi 1)

Ymateb cymysg i’r cynlluniau i ddileu Glyndŵr o enw’r brifysgol yn Wrecsam

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Prifysgol Wrecsam fyddai’r enw Cymraeg newydd fel rhan o’r cynlluniau i ailfrandio’r sefydliad