Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Casnewydd

Y Gymraeg yn perthyn i bawb, medd Cyngor Casnewydd

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Nod y Cyngor yw sicrhau y gall pawb yn y ddinas uniaethu â’r Gymraeg

Llai nag erioed o staff Cyngor Caerffili yn dysgu Cymraeg

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dim ond 35 allan o 8,000 oedd wedi cofrestru am wersi dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl adroddiad

“Angen gwneud mwy” i ddarparu addysg Gymraeg yng Nghaerffili

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol ac Alun Rhys Chivers

James Fussell, cynghorydd Plaid Cymru, wedi codi’r mater yn ystod trafodaeth ar ddatblygiad tai fforddiadwy

Awdurdod lleol Caerffili yn datgan eu cynlluniau ar gyfer y Gymraeg

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y gobaith yw cynyddu nifer siaradwyr Cymraeg y sir a hybu defnydd o’r iaith y tu allan i ysgolion dros y bum mlynedd nesaf

Cyngor Dinas Casnewydd yn cymeradwyo strategaeth ar gyfer y Gymraeg

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bwriad y Cyngor yw gwneud y Gymraeg yn “iaith i bawb” rhwng 2022 a 2027

Cyngor Casnewydd yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer y Gymraeg

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bwriad strategaeth y Cyngor ar gyfer y Gymraeg rhwng 2022 a 2027 yw ei gwneud yn “iaith i bawb”

Gŵyl Banc Dydd Gŵyl Dewi: Cyngor Sir am lobïo llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae Cymru’n cael ei thrin yn genedl eilradd ac mae hynny’n warthus,” meddai Teresa Parry, sydd wedi cyflwyno’r …

Gwobr fawreddog i un o gynghorwyr Caerffili am ei waith cymunedol

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae’r wobr hon yn ymwneud â’r gymuned a dw i’n ei hystyried fel gwobr y bobol. Mae hon i’r preswylwyr a’u holl waith caled”