Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Cabinet Cyngor Caerffili yn cefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

O dan y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus, mae’n drosedd i unigolyn barhau i yfed alcohol os y cawn nhw rybudd i stopio gan swyddog …

Cynghorwyr yn cefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaerffili

O dan y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus, mae’n drosedd i unigolyn barhau i yfed alcohol os yw’n cael rhybudd i stopio

Cyngor Ynys Môn i drafod codi premiwm ar ail gartrefi

Mae’r premiwm presennol ar ail gartrefi ym Môn yn 35%, ond mae bwriad i’w godi i 100% erbyn 2024

Y gwaith o chwalu un o strydoedd tai mwyaf gwenwynig Prydain wedi cychwyn

Lefelau nitrogen dioxide uchel yn golygu gorfod dymchwel 23 o dai

Cyngor Casnewydd eisiau i’r Gymraeg fod yn iaith pawb o fewn degawd

Addysg, gweladwyedd a chyflogaeth fydd wrth wraidd eu strategaeth i dyfu’r iaith

Cyngor yn gwrthod gwaharddiad llwyr ar fegera – er bod 78% o drigolion o blaid

Cafodd yr ymgynghoriad 108 o ymatebion, ond mae cynghorwyr wedi dadlau nad yw’r nifer hwn yn gynrychiolaeth ddigon da o farn pobol
Casnewydd

Y Ceidwadwyr yn cadw sedd ar Gyngor Casnewydd

Yn y cyfamser, mae’r ymgeisydd Llafur wedi dweud ei fod e’n ystyried sefyll eto yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai 2022