Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Jon Scriven

Cerydd i gynghorydd Plaid Cymru am negeseuon gwrth-Seisnig

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ochr yn ochr â llun yn dal dryll, fe wnaeth Jon Scriven awgrymu ei fod e am saethu Saeson oedd yn mynd i nofio yn y môr yn Aberogwr

Llyfrgell yn cyflwyno gwasanaeth bancio wythnosol

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Halifax yn ymweld â Llyfrgell Caerffili bob dydd Iau ar ôl i gangen leol gau ei drysau

Galw am achub adeilad oedd yn ganolog yng Ngwrthryfel Casnewydd 1839

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Fe fu gwrthdaro yn y Westgate wrth i brotestwyr fynnu bod carcharorion yn cael mynd yn rhydd

Gallai perchnogion cartrefi gwag yng Nghasnewydd wynebu cynnydd o 300% yn y dreth gyngor

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r galw ‘enfawr’ am dai, meddai’r cyngor