Medi Wilkinson

Medi Wilkinson

Gŵyl Fwyd Caernarfon: yr ŵyl sy’n “fwy na bwyd”

Medi Wilkinson

“Roedd gen i un rheol – fod popeth yr oeddwn i’n ei wario yn flasau newydd a’m prif gôl oedd creu rhywbeth blasus …