Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Golwg360
Colofn Manon Steffan Ros

Cynhesu

Mae hi’n trio dillad llynedd ymlaen yn y llofft ar ei phen ei hun, a’r drych hir yn lygad moel, cyhuddgar sy’n dangos dim byd …
Colofn Manon Steffan Ros

Pasg yn yr Ardd

Erbyn i Luned a Simon a’r plant gyrraedd, roedd Dafydd wedi gwneud popeth yn berffaith
Colofn Manon Steffan Ros

Cyfrifiad

Ma’ ’da fi biti drosto fe, achos doedd ’da fe ddim syniad beth o’dd i ddod
Colofn Manon Steffan Ros

Pethau Mae Merched yn Gwneud

Clywed dro ar ôl tro ein bod ni un ai yn famol, ffeind, addfwyn neu’n nwydus, rywiol, gwyllt. Yn forwyn neu’n fudr.
Colofn Manon Steffan Ros

Sul y Mamau

Am air sy’n cael ei fawrygi gymaint, mae hiraeth yn air mor fach, mor dlws am beth mor finiog a thrwm
Colofn Manon Steffan Ros

Rygbi

Roedd o eisiau Caerdydd, a gormod o draffig ar y cyrion, a’r bobol yn llifo’n goch allan o’r orsaf drenau yn barod i fynnu amser da
Colofn Manon Steffan Ros

Y Pethau Bychain Enfawr

Weithiau, mae Cymreictod yn haeddu cael bod ychydig bach yn fwy
Colofn Manon Steffan Ros

Diolch, Dai Davies

Dyma gêm olaf y gôl-geidwad, ac mae ganddo bâr newydd sbon o fenig am ei ddwylo blinedig
Colofn Manon Steffan Ros

Ffolant

Pan fyddai’r tawelwch ar ei fwyaf milain, gofynnai’n glên i Alexa am gwmni ryw gân
Colofn Manon Steffan Ros

Mis Hanes LGBT

Dim ond dyn ydw i, ond fe gefais i fy ngeni a fy magu mewn byd ble roedd ing fy nghalon yn erbyn y gyfraith