Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Roe vs. Wade

Manon Steffan Ros

“Dydy bywydau tadau ond yn newid os ydyn nhw’n penderfynu eu bod nhw’n fodlon i hynny ddigwydd”

Janet Street Porter

Manon Steffan Ros

“Doedd hi ddim yn fwystfil, waeth be’ oedd dreigiau’r trydarfyd yn ei feddwl”

Diolch, Phil Bennett

Manon Steffan Ros

“Ers iddo fe glywed, ma’ Hywel ni fel blodyn sydd heb ga’l dŵr”

Yma o Hyd

Manon Steffan Ros

“Cofnoda gôl Bale, ac arbediadau Hennessey, a’r swigen enfawr, liwgar, hyfryd oedd yn tyfu tu mewn i ti pan ddigwyddodd y pethau …

Diolch Dyfrig

Manon Steffan Ros

“Tra pery’r gân a’r gair a’r wên glên yn ein meddyliau, mae’r hen fyd yma’n lle gwell, am fod Dyfrig wedi bod …

Jiwbilî

Manon Steffan Ros

“Fi’n edrych ymla’n at barti’r cwîn.

Arholiadau

Manon Steffan Ros

“Bydd o’n cael canlyniad siomedig, a bydd disgybl mwyaf craff y flwyddyn yn meddwl ei fod o’n dwp”

Nid yw Cymdeithas yn Malio am Gyrff Menywod

Manon Steffan Ros

“Ar adegau pan na fydd menyw yn creu babi, mae ei gwerth gyfystyr â’i gallu i ddenu dyn er mwyn cyflawni’r weithred o greu …

Cyrff ar Sgrin Ffôn

Manon Steffan Ros

“Syllodd ar y noethni a’r cnawd a’r weithred fwyaf personol, mwyaf preifat yma wedi ei gwneud yn hyll, yn aflednais”

Ethol

Manon Steffan Ros

“Mae ’na bethau dwi isho pleidleisio yn eu herbyn.