Malan Wilkinson

Malan Wilkinson

Y Darlithydd sy’n hoffi dim mwy na ‘llowcio llyfrau’ a chanu’r Gitâr Sbaenaidd

Malan Wilkinson

“Dwi ddim yn chwarae mor aml erbyn hyn, ond yn awyddus i ailgydio o ddifri”

Yr awdur sy’n “caru adar ysglyfaethus, Freddie Mercury a gangsta rap”

Malan Wilkinson

“Sôn am fyd natur, mae bod allan yn ei ganol, yn rhoi llonyddwch mewnol amhrisiadwy i mi”

Yr Athro Hanes sy’n meistroli’r Gymraeg yn Alabama ac yn astudio Banereg

Malan Wilkinson

Ar ôl i ddarlun y Ddraig Goch a’r fflag “ddal ei ddiddordeb” y dechreuodd Mabon Rhys Finch ddysgu’r Gymraeg, ac yntau yn Alabama

Y darlithydd sy’n caru beiciau modur a chanu’r delyn deires

Malan Wilkinson

Dyw bywyd ddim wedi bod yn hawdd i Steffan a’i deulu yn yr 17 mlynedd maen nhw wedi’i dreulio gyda’i gilydd

Y Peilot: O stormydd grymus Affrica, yr aurora borealis dros begwn y gogledd, i deithwyr anystywallt

Malan Wilkinson

“Dw i wedi bod isio gwireddu sawl breuddwyd ar hyd y blynyddoedd, ond bellach, cael gwellhad i ddementia fysa’r freuddwyd”

Y pencampwr ceffylau sy’n seren ym myd ralio ceir ac yn fam browd

Malan Wilkinson

“Mae ceffylau ym mhob rhan o fy mywyd. Dw i’n gweithio hefo nhw, magu nhw ac yn marchogaeth.”

Yr artist ‘cwyrci’ sy’n gwirioni ar gathod ac yn arbrofi â bwydydd rhyngwladol

Malan Wilkinson

“Doeddwn i erioed wedi eistedd i lawr a gwneud llun tan ychydig cyn y cyfnod clo”

Y Prif Swyddog sy’n achub anifeiliaid ac yn cadw dros 300,000 o wenyn

Malan Wilkinson

Does dim gwell ganddi nag achub a gofalu am anifeiliaid – yn arbennig rhai sydd wedi bod drwy drawma neu amser caled

Y bît-bocsiwr Cymraeg sy’n “byw y freuddwyd”

Malan Wilkinson

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Ed Holden, yn ei eiriau ei hun, yn “byw’r freuddwyd”