Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360
Stryd Aberystwyth

Newid statws tai yn Aberystwyth am gael “effaith andwyol” ar deuluoedd ifanc

“Byddai hyn yn arwain at lai o dai ar gyfer teuluoedd sy’n ceisio cael troed ar yr ysgol dai,” medd cynghorydd.