Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ansicrwydd i deulu sy’n gobeithio adeiladu llety gwyliau ar eu fferm

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae pwyllgor rheoli datblygu Cyngor Sir Ceredigion wedi pleidleisio o blaid ymweld â’r safle cyn gwneud penderfyniad
Hag Harris

Y camau nesaf er mwyn cynnal is-etholiad yn Llanbed wedi dechrau

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bu farw’r Cynghorydd Hag Harris, a fu’n cynrychioli’r ward ar Gyngor Ceredigion ers 25 mlynedd, ym mis Mai

Cymeradwyo cais cynllunio i drawsnewid canolfan hamdden Llanbed

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd pryderon yn lleol gan y bydd maint y brif neuadd chwaraeon yn lleihau yn sgil y datblygiadau

Cost adeiladu ysgol Gymraeg yn Sir Benfro yn fwy na dwbl yr amcangyfrif gwreiddiol

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae gwaith ychwanegol ar y safle a chwyddiant yng nghostau adeiladu wedi golygu bod y gost wedi cynyddu o £6.7 miliwn i oddeutu £14 miliwn
Arwydd Ceredigion

Cynghorwyr yng Ngheredigion yn gwrthod cynnig i godi treth y cyngor yn fwy na 4.75%

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae un cynghorydd wedi cyfeirio at y lefelau “ffiaidd” o dlodi sy’n wynebu rhai teuluoedd eisoes
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg newydd ym Mhenfro

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd lle i 210 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd newydd, yn ogystal â lle i 30 o blant meithrin
Edrych i fyny ar y swyddfeydd ar gyrion Aberaeron

Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysu trigolion am gynllun i ostwng treth y cyngor

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Dydy llawer o’r henoed ddim yn gwybod am y rhyddhad hwn ac mae costau byw bellach yn broblem fawr,” meddai’r Cynghorydd Lyndon Lloyd