Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

Tri yn y ras i fod yn Brif Weinidog nesaf Cymru

Huw Bebb

Mae Mark Drakeford wedi dweud ei bod hi’n “amser i ni ethol rhywun sy’n edrych ymlaen at y 25 mlynedd nesaf”

Angen “newid prosesau” Plaid Cymru “o’r llawr i fyny”

Huw Bebb

“Mae’n rhaid i ni fod yn iachus o fewn plaid ein hun er mwyn i ni fod yn ymddangosiedig iachus i’r cyhoedd”

Drakeford, y Cyfrifiad a’r Panto Plaid Cymru

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Mae angen i Lywodraeth Cymru edrych yn y drych yn hytrach nag edrych am ffactorau allanol i’w beio am ei methiannau ei hunain

Darren Price yn cadw’r ffydd wrth i’r heriau bentyrru

Huw Bebb

Mae Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn wynebu bwlch o £20 miliwn yn ei gyllideb

Cyhoeddi “un o’r cyllidebau anoddaf ers datganoli”

Huw Bebb

Cyllideb Llywodraeth Cymru oedd y pwnc trafod mawr ym Mae Caerdydd ddechrau’r wythnos hon

Croeso gofalus i’r posibilrwydd o adeiladu trydedd pont dros y Fenai

Huw Bebb

“Mae o’n rywbeth rydan ni wedi bod yn galw amdano fo ers blynyddoedd oherwydd y pryderon am wydnwch ein cysylltiad ni â’r tir mawr”

“Newid ar droed” ym Mynwy, yn ôl yr ymgeisydd Llafur

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl fod y ffaith fod gen i’r profiad yna yn golygu y gall pobol ddibynu arnai i weithio galed a gwybod beth yr ydw i eisiau ei …

Cyllideb Ddrafft 2023-24: “Dim byd yn y gyllideb hon yn trafod polisi datblygu economaidd”

Huw Bebb

“Mae gennym ni Senedd sy’n ariannu ei phobol ac fe fyddwn i’n dadlau bod y peth yn gywilyddus – fe fyddwn i’n defnyddio’r gair cywilyddus”
Hawl i Fyw Adra

Y ddadl dros drethu tai haf yn poethi

Huw Bebb

“Byddwn yn defnyddio cyllid sy’n cynnwys y premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag i adeiladu tai newydd”

“Mae’n rhaid i ni feddwl beth sy’n mynd i gymryd lle’r status-quo”

Huw Bebb

Leanne Wood yn pwyso a mesur adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru