Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

Ceredigion yn wynebu “storm berffaith”

Huw Bebb

Mae sgil effeithiau Brexit, Covid-19, chwyddiant a chyfraddau llog yn gwasgu, meddai arweinydd y cyngor sir

Beth sy’n mynd ymlaen ym Mhlaid Cymru?

Huw Bebb

Y newyddion mawr ym Mae Caerdydd ddechrau’r wythnos hon oedd bod Rhys ab Owen, Aelod o’r Senedd Canol De Cymru wedi’i wahardd

Pont y Borth – symbol o’r Brydain sydd ohoni?

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Cafodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei hannog dro ar ôl tro dros y degawd diwethaf i fenthyca arian tra’r oedd cyfraddau …

Bil Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (Dirymiad a Diwygiad) a Gadwyd: “Prosiect trahaus Brexit sy’n cyflawni llawer o ddim”

Huw Bebb

“Does yna ddim rheswm da, hyd y gwelwn ni, dros gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon oni bai am fodloni ideoleg Brexitaidd”

Cynyddu cyfraddau llog i 3% am “effeithio pob rhan o’r economi”

Huw Bebb

“Busnesau, pobol gyffredin, pobol sydd â morgeisi neu gardiau credyd, unrhyw berson sydd â dyled, mi fyddan nhw i gyd yn cael eu dylanwadu”

Canwr yn canu clodydd Ben Davies ar drothwy Cwpan y Byd

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl y byddai Ben Davies yn gapten gwych”

S4C yn wynebu “dewisiadau anodd”

Huw Bebb

“Bydd yna ddewisiadau anodd, ac i fi, cadw’r safon – sicrhau fod yna raglenni gafaelgar yna – sydd yn gorfod cael y …

Keir ddim am Qatar – ond Drakey am fod yno

Huw Bebb

“Mae’n ymddangos nad yw Mark Drakeford a Syr Keir Starmer yn cydweld pan ddaw hi at fynychu Cwpan y Byd”

Wythnos newydd, Prif Weinidog newydd, yr un hen Geidwadwyr

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Dyw unrhyw un sy’n gadael Suella Braverman a Theresa Coffey ar gyfyl unrhyw gabinet yn amlwg yn malio dim am dalent

Adam Price yn amddiffyn diwygio Senedd a system etholiadol Cymru

Huw Bebb

“Beth rydyn ni wedi medru ei wneud drwy’r cytundeb cydweithio ydi negodi gyda phlaid arall, ystod o bolisïau sydd o leiaf yn symud i’r …