Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

Boris yma o hyd

Huw Bebb

“Mae’r Llywodraeth hon o dan arweiniad y Prif Weinidog wedi ymrwymo i wneud hynny mewn llefydd fel Ynys Môn, sydd wedi cael eu hanwybyddu ers …

‘Datganoli wedi helpu economi Cymru’

Huw Bebb

Dyna ddywed Prif Weithredwr Menter a Busnes ar derfyn ei 30 mlynedd gyda’r cwmni sy’n helpu busnesau bach i ffynnu
Mick Antoniw yn yr Wcráin

Gêm Cymru yn erbyn Wcráin yn “gyfle gwych i ddangos undod”, medd Mick Antoniw

Huw Bebb

“Mae yna rywbeth arbennig am y ffaith fod Wcráin yn cystadlu oherwydd os yw Rwsia’n ennill y rhyfel fydd gan Wcráin ddim tîm”

“Mae gan y Weinyddiaeth Amddiffyn lot gormod o diriogaeth yng Nghymru”, medd Hywel Williams

Huw Bebb

“Mae hyn yn mynd yn ôl i’r 50au pan ddaru nhw glirio cymunedau allan o Epynt, er enghraifft”

£400 i berchnogion ail dai yn “anfoesol”

Huw Bebb

“Dwyt ti ddim angen cynhesu ail dŷ, nag wyt? Ond maen nhw dal yn cael yr un faint o bres am ail dŷ ac ydw i yn ei gael am fy nhŷ i”
Gareth Bale

“Ffans gwleidyddol” sy’n cwyno am MBE Gareth Bale yn hytrach na “ffans pêl-droed”

Huw Bebb

“…Ar ddiwedd y dydd, ni sydd wedi creu’r ddelwedd yma ohono fo heb fod yna unrhyw reswm i ni wneud yn y lle cyntaf”

‘Dinbych yn dathlu Eisteddfod yr Urdd yn hytrach na’r Jiwbilî’

Huw Bebb

“Lliwiau’r Urdd sy’n cael eu dangos. Fe benderfynodd y Cyngor Tref yn gynharach eleni i roi baneri coch, gwyn a gwyrdd i fyny”

Llywodraeth Cymru am greu system gyfiawnder sy’n “mynd law yn llaw gyda chyfiawnder cymdeithasol”

Huw Bebb

“Mae angen i ni ddechrau ystyried sut y gall cyfiawnder gael ei roi ar waith yn y ffordd orau”
Hag Harris

“Colled anferth” ar ôl Hag Harris oedd yn “un ohonom ni”

Huw Bebb

“Roedd e’n fwy na rhywun oeddet ti’n gallu cael peint a mwynhau ei gwmni fe, roedd e’n werthfawr fel person”

Lambastio cynlluniau “anfoesol” Llywodraeth y Deyrnas Unedig i roi £800 i berchnogion ail dai

Huw Bebb

“Mae o’n hollol anfoesol. Ond dyna ni, beth sydd ddim yn anfoesol y dyddiau yma?”