Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

Beirniadu Cyngor Gwynedd am gynllun i adeiladu Ffordd Osgoi newydd

Huw Bebb

Plaid Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Boris Johnson am £40m i adeiladu’r lôn a gwella trafnidiaeth ger Harlech

Tudur Owen: “Rydw i bellach yn gwbl argyhoeddedig bod Cymru yn mynd i fod yn annibynnol”

Huw Bebb

Mi fydd y digrifwr yn annerch y rali fawr yn Wrecsam sy’n cael ei chynnal gan AUOBCymru, Indy Fest Wrecsam ac YesCymru

“Wrecsam yn esiampl berffaith o’r hyder sy’n tyfu yng Nghymru”

Huw Bebb

Ar drothwy rali fawr YesCymru ddydd Sadwrn, mae Tudur Owen yn ffyddiog bod modd “dangos i bobol yng Nghymru bod annibyniaeth yn gwneud synnwyr”

“Torïaid y Deyrnas Unedig yn casáu Cymru”

Huw Bebb

Mae’r Torïaid yn San Steffan yn “casáu Cymru a gweithwyr”, yn ôl Cwnsler Cyffredinol Cymru, Mick Antoniw

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar argymhellion ymgynghoriadau ail dai yng Ngwynedd

Huw Bebb

“Dydy hi byth yn rhy hwyr ond dw i ddim eisiau oedi o gwbl, achos mae hi’n sefyllfa mor argyfyngus ac mae hi jyst yn mynd yn waeth ac yn waeth”

Y wal goch yn dychwelyd i’r Blaid Lafur, medd Anna McMorrin

Huw Bebb

“Mae hi’n gwbl glir fod y wlad hon yn haeddu cael Llafur mewn grym yn hytrach na’r Prif Weinidog celwyddog, di-hid yma a’i Lywodraeth”

Is-etholiadau Tiverton a Honiton, a Wakefield: Beth nesaf i’r Blaid Geidwadol?

Huw Bebb

A fydd Boris Johnson yn goroesi yn dilyn canlyniadau’r is-etholiadau?

Mick Lynch yn erbyn y byd

Huw Bebb

Ar ôl wythnos o ddadlau gyda chyflwynwyr, newyddiadurwyr a gwleidyddion, gadawodd Mick Lynch ei farc ar Question Time
Dafydd Iwan

Yr “amseru’n berffaith” i gynnal gorymdaith annibyniaeth Wrecsam, medd Dafydd Iwan

Huw Bebb

“Dydy pawb ddim yn cytuno ar bob peth, ond y prif beth ydi’r alwad am annibyniaeth i Gymru”

Cynyddu’r gwleidyddion yn Senedd Cymru – y ddadl yn poethi

Huw Bebb

Mae yna alw am gynnal refferendwm cyn ehangu’r niferoedd yn y siambr o’r 60 aelod presennol i 96