Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

Dylid “parchu” dyfarniad y Goruchaf Lys ar ail refferendwm i’r Alban

Huw Bebb

“Pan gollodd Boris Johnson ddyfarniad yn y Goruchaf Lys, Aelodau’r SNP oedd y cyntaf i ddweud pa mor bwysig yw dilyn dyfarniadau’r llys”

Blwyddyn o gydweithio ym Mae Caerdydd

Huw Bebb

“Mae blaenoriaethau pleidleiswyr wedi cael eu hanwybyddu’n llwyr”

Ymgyrchwyr yn ysu am Gynulliad i Gernyw

Huw Bebb

“Rydan ni’n ystyried ein hunain yn genedl sy’n haeddu cael ei chydnabod fel y mae Cymru a’r Alban”

Dadleuon lu ar drothwy Cwpan y Byd

Huw Bebb

Huw Bebb sy’n edrych ar dwrnament sy’n denu beirniadaeth o sawl cyfeiriad, a hynny ymhell cyn i’r pêl-droed gychwyn

Tro pedol ar alcohol yn Qatar… beth ddaw nesaf?

Huw Bebb

BEBB AR BÊL-DROED: Ein Gohebydd Seneddol sy’n pwyso a mesur arwyddocad tro pedol Qatar ar werthu’r ddiod gadarn
Jeremy Hunt, Canghellor y Deyrnas Unedig

Ymateb cymysg i Ddatganiad Hydref y Canghellor

Huw Bebb

Mae Liz Saville Roberts a’r economegydd Dr Edward Jones wedi bod yn siarad â golwg360 wrth i wleidyddion ymateb i’r cyhoeddiad
Y gwleidydd yn defnyddio ei ddwylo i egluro pwynt

Y Deyrnas Unedig mewn dirwasgiad: Beth yw cynllun y Canghellor?

Huw Bebb

Cipolwg ar y mesurau gafodd eu cyhoeddi gan Jeremy Hunt yn ei Ddatganiad Hydref

Tywysog… pwy?

Huw Bebb

“Mewn seremoni digon rhyfedd, fe wnaeth William ymweld â charfan bêl-droed Lloegr er mwyn dosbarthu eu crysau Cwpan y Byd iddyn nhw”

Dwyt ti ddim yn Brif Weinidog ddim mwy, Boris!

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Nid yw ein Gohebydd Seneddol yn gwamalu wrth fflangellu’r gwleidydd am ei ymweliad a’i anerchiad draw yn yr Aifft

“Rhesymau personol a rhai gwleidyddol” tu ôl i benderfyniad Hywel Williams i beidio sefyll eto

Huw Bebb

Aelod Seneddol Arfon yn trafod ei yrfa ac yn hel atgofion wrth iddo gyhoeddi ei fod yn camu’n ôl o fyd gwleidyddiaeth