Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Hywel Williams
Cymru

Bil y Farchnad fewnol yn “ergyd garw os nad marwol i ddatganoli”

“Amcan y mesur yn bwysicach na chyfraith ryngwladol” i’r Ceidwadwyr, yn ôl Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon
Cymru

Y Cymro a Dennis Nilsen – y llofrudd a laddodd 15 o ddynion ifanc

Iwan Roberts wedi cynhyrchu rhaglen ddogfen am un o ‘serial killers’ gwaetha’ gwledydd Prydain
Cymru

Poeni y gallai caffi newydd yng Nghastell Caernarfon ddwyn cwsmeriaid caffis eraill y dref

“Y gobaith yw, os fydd y cais yn cael ei dderbyn, y bydd mwy o bobl yn ymweld a’r castell, Caernarfon, a’r caffes lleol.”
Addysg

Undebau yn cyhuddo Prifysgol De Cymru o ymddwyn yn anfoesol

“Mae’r brifysgol yn ymddwyn yn warthus ac nid yw’n bod yn onest gyda staff am yr hyn mae’n ei gynnig.”
Celfyddydau

Siân Gwenllïan yn “mawr obeithio na fydd angen dileu swyddi” yn Galeri Caernarfon

Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru am beidio “gweithredu ynghynt”
David Brooks
Pêl-droed

David Brooks yn ymuno â charfan Cymru

Roedd wedi tynnu allan o’r garfan oherwydd anaf
Addysg

Cyfuniad o wersi ar-lein ac wyneb yn wyneb fydd addysg prifysgol

Prifysgolion Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd a Bangor yn addasu’r arlwy er mwyn cadw at reolau cyfyngu Covid-19
Cymru

Llywodraeth Cymru’n cynghori pobol i barhau i weithio o adref

Ond disgwyl i Lywodraeth Prydain ofyn i weithwyr fynd i’r gwaith
Cymru

Trên tân Llangennech yn cludo 25 wagen gyda disel, nwy ag olew

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc cyn 11.20yh nos Fercher (Awst 26)
Cymru

Y Bala yn creu hanes yn Ewrop

Buddugoliaeth i’r Seintiau Newydd hefyd, gan ei gwneud yn noson wych i glybiau Cymru yng Nghynghrair Ewropa