Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

360 Golwg360
Cymru

Llywodraeth Cymru am gefnogi cwmnïau bysus

90% yn llai o deithwyr yng nghyfnod y pandemig
Cymru

Ryanair yn anwybyddu Llywodraeth Cymru

Awyren yn hedfan o Gaerdydd i Malaga
Iechyd

Galw am godiad cyflog buan i nyrsys, parafeddygon a glanhawyr y Gwasanaeth Iechyd

14 undeb wedi ysgrifennu at Lywodraeth y Deyrnas Unedig
Airbus Brychyn
Arian a Busnes

“Nid dyma ddechrau’r diwedd i Airbus ym Mrychdyn” – Gweinidog yr Economi

Llywodraeth Cymru am “sefyll ochr yn ochr” gyda gweithwyr
Cymru

Galwadau Boris Johnson i glapio i’r bancwyr yn “nonsens llwyr”

Y banciau “heb golli dim byd yn sgil y pandemig” medd yr economegydd Dr John Ball wrth golwg360
Arian a Busnes

Buddsoddi £44m i ddatblygu busnesau’r dyfodol yn y de

Prifysgol Caerdydd i arwain consortiwm o bartneriaid
Llun arian papur.
Cymru

“Annheg” disgwyl i weithwyr ar gyflogau isel hunan-ynysu ar £95 yr wythnos

Canmol Mark Drakeford am beidio “dilyn penderfyniadau di-hid Llywodraeth y Deyrnas Unedig”
Cefn Gwlad

Brexit heb gytundeb yn “gatastroffi” i ffermwyr Cymru

Rhybudd cryf gan Undeb Amaethwyr Cymru