Cyllideb Llywodraeth Cymru – £20 biliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf – oedd yn hawlio’r rhan helaeth o’r sylw draw ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.

Fel rhan o’u Cyllideb Ddrafft, mae’r Llywodraeth am ddyrannu £165m pellach i’r Gwasanaeth Iechyd, ynghyd â £18.8m i’r Gronfa Cymorth Ddewisol, sy’n darparu taliadau parod i helpu pobol mewn argyfyngau ariannol.