Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Darn Barn

“Mae’r bygythiad o chwalfa ddiwylliannol yn amlwg”

Wrth ystyried dyfodol yr iaith, mae’n bryd cydnabod bod rhai ardaloedd yn bwysicach na’i gilydd. Dyna ddadl Huw Prys Jones
Iaith

Nid cyfanswm y siaradwyr fydd y prif faen prawf

Wrth i ffurflenni’r Cyfrifiad gael eu llenwi’r wythnos yma, Huw Prys Jones sy’n trafod beth yw’r rhagolygon am ei ganlyniadau o ran y Gymraeg
Gwleidyddiaeth

Y peth olaf sydd ar Gymru ei eisiau ydi refferendwm annibyniaeth

‘Cytuno a phenderfynu ar bwerau ychwanegol ydi’r allwedd i fwy o annibyniaeth i Gymru’, medd Huw Prys Jones
Paul Davies
Gwleidyddiaeth

Gwleidydd Torïaidd yn syrthio ar ei fai…

…ond a oedd arwyddocâd dyfnach i ymddiswyddiad Paul Davies fel arweinydd?
Gwleidyddiaeth

Gwylio’r taleithiau tyngedfennol

Er na chawn ganlyniad terfynol etholiad America heno, dylem gael syniad da o sut mae’r gwynt yn chwythu
Gwleidyddiaeth

Gwaredu’r byd rhag pedair blynedd arall o Trump ydi’r unig beth pwysig

Yr hunllef gwaethaf o’r cwbl fyddai iddo fod yn ddigon sâl i ennyn cydymdeimlad, ond yn gwella’n ddigon da i barhau â’i anfadwaith
Gwleidyddiaeth

Ymwelwyr di-hid yn peryglu ein hiechyd

Wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym mewn rhannau helaeth o Gymru mae ardaloedd eraill sy’n gymharol rydd o’r haint yn dal yn gwbl ddiamddiffyn
Gwleidyddiaeth

Cyfle i dynnu sylw seneddwyr at argyfwng ein cadarnleoedd

Wrth i bwyllgor seneddol ymgynghori ar effeithiau Covid-19 ar y Gymraeg, rhaid mynnu ei fod yn rhoi sylw dyledus i’r bygythiad mwyaf oll i’w pharhad
Gwleidyddiaeth

Amau’r cymhellion tu ôl i’r cyfyngiadau teithio

“Prif ddiben y mesurau hyn ydi cyfrannu at greu delwedd o ddiogelwch ein hynys fach ni o gymharu â pheryglon y cyfandir mawr drwg”
Gwleidyddiaeth

Beth fydd effaith ailagor y llifddorau?

Huw Prys Jones yn holi beth fydd canlyniadau codi’r gwaharddiadau ar deithio, gan edrych ar effeithiau hirymor posibl y cyfnod cloi ar y Gymru …