Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
Gwleidyddiaeth

Beth fydd effaith ailagor y llifddorau?

Huw Prys Jones yn holi beth fydd canlyniadau codi’r gwaharddiadau ar deithio, gan edrych ar effeithiau hirymor posibl y cyfnod cloi ar y Gymru …
Cymru

Coffa da am gymeriad lliwgar, ffraeth a hoffus

Gyda thristwch y clywais am farwolaeth sydyn y cymeriad lliwgar a’r Aelod o’r Senedd, Mohammad …
Cymru

Rhaid cael gwell rheolaeth ar dwristiaeth

Darn barn: Torfeydd Eryri’n arwydd clir o effeithiau gor-ddatblygu’r diwydiant
Jeremy Corbyn yn areithio yn Nhy'r Cyffredin a Diane Abbott wrth ei ochr
Gwleidyddiaeth

Rhwystr a niwsans gwleidyddol ydi’r ‘Chwith’

Wrth wylio aelodau Llafur yn mynd ati i ddewis arweinydd newydd, mae agweddau llawer o ddilynwyr …
Boris Johnson a Jeremy Corbyn
Gwleidyddiaeth

Buddugoliaeth ar blât i arch-gelwyddgi

Mae’n wir mai rhaniadau’r gwrthbleidiau oedd yn bennaf gyfrifol am fuddugoliaeth Boris Johnson yr …
Gwleidyddiaeth

Trwy bleidleisio tactegol yn unig mae llwyddo

Mae’n debyg ei bod yn addas nad oedd Boris Johnson ymhlith arweinwyr eraill Ewrop yn yr Almaen …
Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos
Gwleidyddiaeth

Croesi trothwy hynod beryglus

Yn y senedd nos Fercher, mi welson ni gefnogwyr Brexit yn dangos eu gwir liwiau wrth addel eu …
Gwleidyddiaeth

Tanau’r Amazon yn profi ynfydrwydd y syniad o sofraniaeth

All neb ohonom sydd ag unrhyw barch at y ddaear ond teimlo torcalon a dicter wrth weld y tanau …
Gwleidyddiaeth

Gwrthsefyll y dilyw glas

Mi fydd Plaid Cymru wedi cael o leiaf rywfaint o le i ddathlu ac ymfalchïo ynddo ar ôl etholiad …