Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Mark Drakeford yn lladd unrhyw obaith o gefnogwyr yn cael mynd i’r gêm yn yr Oval

Bydd Caernarfon yn croesawu’r Drenewydd ddydd Sadwrn (Mai 29), gyda’r ennillydd yn cymhwyso ar gyfer Cyngres Europa

Cymeradwyo gwaith lliniaru llifogydd Llyn Tegid

Daeth hyn ar ol iddi ddod yn glir fod coed wedi gwanhau argloddiau ar ben gogleddol y llyn.

Cyn-gynghorydd i gael ei anrhydeddu yn dilyn “camweinyddiad cyfiawnder ofnadwy”

Noel Thomas, cyn-bostfeistr a chynghorydd, yn un o ddioddefwyr y sgandal sy’n cael ei disgrifio fel y camweinyddiad cyfiawnder mwyaf yn hanes …
Y gwleidydd yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn 2015

Arweinydd Cyngor Gwynedd yn talu teyrnged i Dafydd Elis-Thomas

Ac yn ymosod ar y ffordd “ddirmygus a sarhaus” y cafodd Llywodraeth Cymru a gweinidogion eu trin gan ffigyrau yn “Llywodraeth …

Maer anneuaidd cyntaf y byd i Fangor

Mae maer newydd Bangor wedi gwneud hanes fel y maer anneuaidd (non-binary) cyntaf yn y byd

Cynlluniau i droi hen glwb cymdeithasol yng Nghaernarfon yn llety gwyliau

Cais i droi Clwb Canol Dre yn bedair uned wyliau wedi dod i law Cyngor Gwynedd

Y pleidleisio drosodd… beth nesa’?

Bydd llawer o weithgarwch ledled Cymru wrth i’r broses gyfrif ddechrau.

Cyn-ymgeisydd Llafur yn annog pobol i bleidleisio dros Blaid Cymru yn Aberconwy

Dywedodd Aaron Wynne, ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholaeth, fod “hon yn ras eithriadol o dynn”