Emily Pemberton

Emily Pemberton

Golwg360

Cyfle i fod yn bositif am gymunedau BAME Cymru

Mae angen mwy na gwersi ysgol i amlygu hanes a chyfraniad pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i Gymru, meddai Emily Pemberton