Emily Pemberton

Emily Pemberton

Ffoaduriaid, Inventing Anna ac Atlanta

Emily Pemberton

“Mae’n hawdd anghofio, os edrychwch chi ar benawdau’r papurau, bod pobl wirioneddol dda yn y byd – ond maen nhw’n parhau i fod yma”

Y twyllwr Tinder a’r prentisiaid poenus

Emily Pemberton

“Mae’n amlwg i fi nad y bobl busnes gorau sy’n cael eu dewis i fod ar The Apprentice”

Gwirioni ar ffreshni ffilm Macbeth Denzel Washington

Emily Pemberton

“Er i ni glywed deialog hen a chyfarwydd, mae’r holl beth yn teimlo’n newydd ac yn slic yn ei fformat du a gwyn”

Treulio oriau mân y bore gyda Jamie Dornan

Emily Pemberton

“Mae The Tourist yn un i’w gwylio oherwydd mae’n rhaid gofyn cwestiynau’r holl ffordd drwy’r gyfres”

Spiderman, Succession a Squid Game

Emily Pemberton

“Roedd bod nôl mewn sinema yn wych”

Y ffilm Nadolig orau

Emily Pemberton

“Y ffilm Nadoligaidd orau sydd wedi dod i’r sgrîn fach yn ddiweddar yw ‘Jingle Jangle’ efo Forrest Whittaker”

Dwy ffilm gowboi, un Idris Elba

Emily Pemberton

“2021: blwyddyn etholiad Senedd Cymru a COP26… ond hefyd y flwyddyn y mae Idris Elba wedi mwynhau chwarae cowbois mewn ffilms!”

Cyfle i fod yn bositif am gymunedau BAME Cymru

Emily Pemberton

Mae angen mwy na gwersi ysgol i amlygu hanes a chyfraniad pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i Gymru, meddai Emily Pemberton