Fe ddychwelodd nifer fawr o fyfyrwyr, fel fi, adref ar gyfer gwyliau’r Nadolig. Roedd hi’n reit stressful cyrraedd nôl a dweud y gwir – gyda chymaint wedi cwympo’n dost efo’r coronafeirws.

Little Simz