Ffilm am y diwydiant godro – “hanner y stori”

“Yn anffodus, mae’r anwireddau crefftus yn parhau trwy’r ffilm, yn creu naratif o greulondeb a chamdriniaeth”

Treulio oriau mân y bore gyda Jamie Dornan

Emily Pemberton

“Mae The Tourist yn un i’w gwylio oherwydd mae’n rhaid gofyn cwestiynau’r holl ffordd drwy’r gyfres”

Mae Lleucu Roberts yn awdur sy’n “adnabod lle a naws, ac yn ei gyfleu’n gampus”, yn ôl Meg Elis

“Mae yna rwystrau a rhwystredigaethau ym mherthynas y fam a’r ferch, ar waetha’r anwyldeb a ddatgelir”

ADOLYGIAD: ‘Mae’r arddangosfa yn wag…’ – crwydro’r Lle Celf yn Eisteddfod AmGen 2021

Elin Meredydd

Mentrodd Elin Meredydd, yr artist o Ynys Môn, o gwmpas pabell rithwir Y Lle Celf ar ran Golwg

TRI AR Y TRO: Perl – Bet Jones

‘Perl’, gan Bet Jones, sydd dan y chwyddwydr yr wythnos hon

Mynd Fel Bom gan Myfanwy Alexander

Golwg ar Lyfrau – Tri ar y Tro.