Mae gan gyflwynydd newydd Ffermio farn bendant ar ffilm ddogfen am fuwch sydd wedi ei brolio yn Cannes…

Buwch odro o’r enw Luma yw seren ffilm ddogfen newydd Andrea Arnold, Cow, a wnaeth argraff yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes yn 2021.

Heartfelt and committed’ oedd barn y Guardian amdani. ‘An unsavoury glimpse at an industry gone sour’ meddai’r Independent.