Jo Heyde (uchod). Byw yn Llundain ar hyd ei hoes. Bu’n athrawes biano am 30 o flynyddoedd cyn ymddeol dair blynedd yn ôl. Aelod o glwb darllen yn Llundain ac wedi bod yn dysgu’r Gymraeg ers diwedd 2018.

Ffion Morgan, Aberteifi. Athrawes ysgol gynradd.