ADOLYGIAD…

o gyfrolau buddugol Gwobr Goffa Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith, Hannah-Jane ac Y Stori Orau

Mae Lleucu Roberts, a gipiodd y Dwbl-Dwbl unwaith eto eleni, yn awdur sy’n “adnabod lle a naws, ac yn ei gyfleu’n gampus”, yn ôl Meg Elis…