Mae Archentwraig oedd yn trefnu teithiau i’r Wladfa cyn y pandemig, wedi arallgyfeirio yn ystod y cyfnod clo a sefydlu cwmni Cegin Patagonia sy’n gwneud empanadas, bwyd traddodiadol ei mamwlad…