Mae’r penderfyniad i wneud addysg am hanes cymunedau Du, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol i blant Cymru yn gam cywir ac yn gyfle gwych i drafod cyfraniad cymunedau BAME i hanes a dyfodol, Cymru.

Dyna neges Emily Pemberton, myfyrwraig 22 oed o Grangetown yng Nghaerdydd, sy’n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol yn Ysgol Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd…