Dathlu cael ei ethol yn Aelod Seneddol Môn yn 1987, gyda’i wraig Eirian