Yng nghanol yr holl stormydd a fu ar derfyn mis Chwefror, roeddwn i’n ddigon ffodus i beidio colli unrhyw bŵer na dŵr yng nghanol Caerdydd, felly doedd dim esgus gen i i beidio parhau efo fy hobi allgyrsiol o wylio symiau enfawr o deledu…