Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ffotograffau o Ynys Môn wedi eu darganfod mewn sgip

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ymddengys fod y ffotograffydd wedi croniclo pob agwedd ar fywyd yr ynys yn ystod gyrfa hir yn ymestyn dros ddegawdau lawer yn ystod yr 20fed ganrif
Cwrw ar y Cledrau

Cwrw yn ôl ar y cledrau

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dydy’r digwyddiad ddim wedi cael ei gynnal ers sawl blwyddyn o ganlyniad i’r pandemig Covid-19