Celfyddydau

Pwy fydde isie’r cyfrifoldeb o greu cerflun o fenyw?

Mae’r ymateb cecrus, beirniadol a sinigaidd i ddadorchuddio cerflun coffa Mary Wollstonecraft wedi fy nigalonni
Celfyddydau

Ein stafelloedd byw yn gwilt o gefndir ar zoom

Uchafbwynt yr wythnos i fi yw gwylio sioe ddrag dros ffrwd fideo ar fore Sul, gyda fy mrawd a’m brawd yng nghyfraith
Celfyddydau

DARN BARN: Angen ailfeddwl er mwyn achub ein sefydliadau cenedlaethol

Does gan Dafydd Êl, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, dim ffordd o’u hachub nhw, yn ôl Rhodri Glyn Thomas

Celfyddydau

Coffa da am y sinema

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter
Celfyddydau

Victory in Europe

Doedd o ddim wedi meddwl mynd allan.
Celfyddydau

Cofio Keith Morris

Fore Sadwrn diwetha’ (Hydref 5), roedd yna lafn o haul yn taro pentre’r Borth ar lannau Bae …
Rhai o'r stondinau
Celfyddydau

Maes Eisteddfod am ddim – dyna’r rhan hawdd

Dylan Iorwerth yn cefnogi’r alwad am Faes di-dâl, ond dim ond fel man cychwyn Mi fyddai pawb yn …
Celfyddydau

Yr esgob a Meic Stevens

Dylan Iorwerth yn rhoi barn ar storm sylwadau’r canwr
Celfyddydau

Ar ôl reggae – statws byd i gynghanedd a cherdd dant

Dylan Iorwerth yn dadlau bod eisio cymryd mantais o restr ryngwladol bwysig Mi ddylai Llywodraeth …
Owen Huw Roberts
Celfyddydau

Cofio’r clocsiwr Owen Huw Roberts (1931-2018)

John Idris Jones, cadeirydd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, sy’n rhoi teyrnged i’r clocsiwr Owen Huw Roberts…