Celfyddydau

Cwmni theatr Frân Wen yn yfed gwenwyn Brexit

Gydag Ail Act Brexit arnom, mae gennym hawl i ddisgwyl gwell gan sefydliadau diwylliannol Cymru
Celfyddydau

Huw yn adrodd hanes Celf Cymru

Roedd mynd ar y siwrne yma yn agoriad llygad i mi

Celfyddydau

Mae’r Gen yn agos iawn at fy nghalon

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd wedi gadael y sector yn slei bach, gyda gweithwyr ac ewyllys da yn gadael ar ei ôl
Celfyddydau

Creu cynulleidfa ddigidol newydd i Gymru

Mae platfform AM yn cael ei ail-lansio, ond pam? Alun Llwyd, Prif Weithredwr AM, sy’n egluro

Celfyddydau

Y newyddion drwg… a’r newyddion da

Dydi hi ddim wedi bod yn wythnos dda i ddau o sefydliadau mawr y diwylliant Cymreig… ac, eto, efallai ei bod hi
Celfyddydau

Bendithion drag yn y bore

Un peth cyson sydd wedi bod yn codi nghalon trwy’r cyfnodau clo yw oedfa liwgar, amgen, RuPaul’s Drag Race
Celfyddydau

Pwy fydde isie’r cyfrifoldeb o greu cerflun o fenyw?

Mae’r ymateb cecrus, beirniadol a sinigaidd i ddadorchuddio cerflun coffa Mary Wollstonecraft wedi fy nigalonni
Celfyddydau

Ein stafelloedd byw yn gwilt o gefndir ar zoom

Uchafbwynt yr wythnos i fi yw gwylio sioe ddrag dros ffrwd fideo ar fore Sul, gyda fy mrawd a’m brawd yng nghyfraith
Celfyddydau

DARN BARN: Angen ailfeddwl er mwyn achub ein sefydliadau cenedlaethol

Does gan Dafydd Êl, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, dim ffordd o’u hachub nhw, yn ôl Rhodri Glyn Thomas

Celfyddydau

Coffa da am y sinema

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter