YesTheatr

Rhiannon Mair, Darlithydd Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru, sy’n trafod galwad YesCymru am brofiad theatraidd i ymgyrchu dros annibyniaeth

Dydy gweld a deall ddim yr un peth

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn cael “dipyn o Israeli-fest” wrth fwynhau drama deledu wedi ei lleoli yn Jeriwsalem

Anian a lliw Anni Llŷn

Ar ôl “blwyddyn brysur iawn”, mae’r awdur amryddawn o Lŷn yn ymuno â rhengoedd cyflwynwyr Gŵyl Lenyddol y Gelli

Guto Harri yn addo rhagor o Gymraeg yng Ngŵyl y Gelli

“Dw i’n meddwl, erbyn y flwyddyn nesa’, bydd yna fwy o sesiynau Cymraeg yn y mics”

Y Gelli yn ein helpu i “ymdopi yn emosiynol”

Un o hoff atgofion Guto Harri o Ŵyl y Gelli yw cael holi’r awdur Maya Angelou gerbron torf enfawr

“Cydweithfa” i roi llais i weithwyr llawrydd

“Mae’n golygu fy mod i’n gallu bod yn bont ac uchelseinydd, ar ran artistiaid ar lawr gwlad”

Cwmni theatr Frân Wen yn yfed gwenwyn Brexit

Gydag Ail Act Brexit arnom, mae gennym hawl i ddisgwyl gwell gan sefydliadau diwylliannol Cymru

Huw yn adrodd hanes Celf Cymru

Roedd mynd ar y siwrne yma yn agoriad llygad i mi

Mae’r Gen yn agos iawn at fy nghalon

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd wedi gadael y sector yn slei bach, gyda gweithwyr ac ewyllys da yn gadael ar ei ôl

Creu cynulleidfa ddigidol newydd i Gymru

Mae platfform AM yn cael ei ail-lansio, ond pam? Alun Llwyd, Prif Weithredwr AM, sy’n egluro