Celfyddydau

Victory in Europe

Doedd o ddim wedi meddwl mynd allan.
Celfyddydau

Cofio Keith Morris

Fore Sadwrn diwetha’ (Hydref 5), roedd yna lafn o haul yn taro pentre’r Borth ar lannau Bae …
Rhai o'r stondinau
Celfyddydau

Maes Eisteddfod am ddim – dyna’r rhan hawdd

Dylan Iorwerth yn cefnogi’r alwad am Faes di-dâl, ond dim ond fel man cychwyn Mi fyddai pawb yn …
Celfyddydau

Yr esgob a Meic Stevens

Dylan Iorwerth yn rhoi barn ar storm sylwadau’r canwr
Celfyddydau

Ar ôl reggae – statws byd i gynghanedd a cherdd dant

Dylan Iorwerth yn dadlau bod eisio cymryd mantais o restr ryngwladol bwysig Mi ddylai Llywodraeth …
Owen Huw Roberts
Celfyddydau

Cofio’r clocsiwr Owen Huw Roberts (1931-2018)

John Idris Jones, cadeirydd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, sy’n rhoi teyrnged i’r clocsiwr Owen Huw Roberts…

Celfyddydau

Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C  Mae eisie cwtsh …

Logo Golwg360
Celfyddydau

Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union?

Logo Golwg360
Celfyddydau

Gŵyl gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw…

Logo Golwg360
Celfyddydau

Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon…