Mae yna bobol wedi bod yn gweithio’n ddyfal y tu ôl i’r llenni dros y cyfnod clo ar ran gweithwyr llawrydd y celfyddydau, a hynny wedi talu ar ei filiwn…

Mae sefyllfa’r bobol hynny sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain ym myd y celfyddydau “yn dal yn beryglus iawn” er gwaetha’ sawl miliwn i gronfa i’w cynnal o bwrs y wlad.