Y Gelli Ddigidol yw hi am yr ail flwyddyn, ac mae un o hoelion wyth yr ŵyl lenyddol, a gafodd gyfarfod “mindblowing” gyda Maya Angelou yno un tro, yn sôn am yr arlwy eleni…