Celfyddydau

Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C  Mae eisie cwtsh …

Logo Golwg360
Celfyddydau

Prifwyl deithiol mewn enw yn unig?

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi y bydd yn cael ei chynnal yn Sir Conwy yn 2019, ond yn lle’n union?

Logo Golwg360
Celfyddydau

Gŵyl gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw…

Logo Golwg360
Celfyddydau

Eddie Ladd yn arwain y chwyldro

Cafodd Non Tudur ei syfrdanu mewn disgo hanesyddol yng Nghastell Caernarfon…

Logo Golwg360
Celfyddydau

BLOG: Cannes yn cyfareddu

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran golwg360

Logo Golwg360
Celfyddydau

BLOG: Hir oes i ysgafnder ar sgriniau Cannes

Dylan Edwards sydd yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes ar ran Golwg360

Logo Golwg360
Celfyddydau

BLOG: Tair o Fachynlleth yn gwirioni ar ddiwylliant Gwlad y Basg

Edrych yn ôl ar Wythnos Euskara Cymru ym Machynlleth ddechrau Ionawr

Logo Golwg360
Celfyddydau

12 Uchaf: Misoedd Gorau’r Flwyddyn

Ifan Morgan Jones sy’n holi pa fisoedd yw’r goreuon, a phryd i swatio yn y gwely gyda’r dwfe dros eich pen…
Logo Golwg360
Celfyddydau

BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 4)

Daeth Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd 2016 i ben. Ac fe enillodd côr newydd Non Tudur

Logo Golwg360
Celfyddydau

BLOG: Dw i wedi ymuno â chôr cerdd dant! (Rhan 3)

Faint o gerdd dant ‘go iawn’ mae rhywun wedi’i ddysgu cyn yr Wyl?