Y Llyfrgell Genedlaethol, yr Amgueddfa Genedlaethol, y Theatr Genedlaethol, y Cwmni Opera Cenedlaethol a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol – maen nhw i gyd mewn picil ariannol dybryd.