Wedi wythnos o sibrydion, mi gyhoeddwyd pythefnos o ‘glo dros dro’ amser cinio ddydd Llun.

Bydd y cyfyngiadau llym yn para o Hydref 23 hyd at Dachwedd 9, gyda busnesau sy’ ddim yn hanfodol yn cau, a dim hawl i gwrdd ag aelwydydd eraill tu fewn na thu allan.